הודעות דוברות הלשכה

משוב השופטים: התקבלו כבר אלפי טפסים ועשרות אלפי הערכות

28.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עם חלוף המועד האחרון להשבת טפסי המשוב (עד יום 25.6.05) מדווחים בלשכת עורכי הדין על כך שהתקבלו כבר אלפי טפסים ועשרות אלפי הערכות.

במהלך חודש מרץ 2005 הפיצה הלשכה את טפסי המשוב לציבור עורכי הדין ברחבי הארץ. במסגרת המשוב התבקשו עורכי הדין להעריך התנהלות של שופטים שבפניהם הופיעו בכל בתי המשפט ובתי הדין ובכל הערכאות, בשנה האחרונה על פי פרמטרים שונים.

 

למשוב כאמור חשיבות רבה בשיפורה ובהשבחתה של מערכת המשפט. המשוב נועד גם לאתר תקלות כדי להביא לתיקונן, וגם להביע הערכה לשופטות, לשופטים ולדיינים הרבים שעושים מלאכתם באופן מקצועי, הולם ומכובד ובתנאים לא קלים.

 

הלשכה מצרה על כך שחלק מן השופטים אינם מקבלים את עמדתה לגבי חיוניותו של המשוב. לדברי ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, "לא די לומר שבקרה היא לגיטימית. על משרתי ציבור, כמו השופטים, לקבלה, ללמדה ולהפיק ממנה לקחים. ונזכיר, במשובים הקודמים רוב ההערכות לרוב השופטים ברוב הפרמטרים היו גבוהות. צר לנו שועד השופטים בחר לנקוט בדרכים בלתי ראויות של חרמות ונידויים כלפינו על "חטא" המשוב. אבל גם התנהלות בלתי ראויה זו לא תרתיע אותנו מלמלא חובתנו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון