הודעות דוברות הלשכה

לשכות עורכי הדין הישראלית והצרפתית ישתפו פעולה

28.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בעקבות השתתפותם של נציגי לשכת עורכי הדין הצרפתית בכנס השנתי של הלשכה שנערך בסוף חודש מאי באילת, הונחה התשתית לשיתוף פעולה בין הלשכות.

   

 

הלשכה חתמה כבר לפני מספר חודשים על הסכם ידידות ושיתוף פעולה עם המועצה הלאומית של לשכות עורכי הדין בצרפת. ההסכם נחתם בטקס שנערך בפריז במעמד ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, וראש הלשכה הצרפתית, מישל בנישו.

 

במסגרת שיתוף הפעולה סוכם שהתמחותם של עו"ד צרפתים המעוניינים לקבל רישיון ישראלי, חייבת להיעשות בישראל, ולגבי הבחינות תיבדק האפשרות לקיימן בצרפת. עוד סוכם, שהלשכה תפרסם קריאה בביטאון הלשכה לעו"ד דוברי צרפתית להירשם ככאלה, והרשימה תועבר ללשכה הצרפתית.

 

בנוסף, סוכם לגבי חילופי עו"ד צעירים, שכל צד יפעל לאיתור משרדי עו"ד שיסכימו לקבל עו"ד ישראלי או צרפתי צעיר לתקופה של כ- 3 חודשים עד חצי שנה. עוה"ד הישראלי יהיה בעל שליטה מלאה בשפה הצרפתית או האנגלית ועוה"ד הצרפתי יהיה בעל שליטה מלאה בשפה האנגלית. בצרפת נשקלת הארכת תקופת ההתמחות ל- 18 חודשים. אם הדבר יתקבל תפעל הלשכה הצרפתית להכרה בשהות בישראל כחלק מתקופת ההתמחות (עד חצי שנה).

 

עוד סוכם, שהלשכה הישראלית תעביר ללשכה הצרפתית מידע בדבר החסמים להקמת משרדים צרפתיים בישראל. הלשכה הצרפתית מצדה תמסור מידע אודות אפשרויות קבלת עו"ד ישראלים בצרפת.

 

כמו כן, סוכם לפעול לקיום כנסים משותפים ללשכות הישראלית והצרפתית.

 

ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, ברך על ההסכמות שהושגו עם הלשכה הצרפתית והוסיף "שיתוף הפעולה מהווה נדבך נוסף בהידוק היחסים בין הלשכות הצרפתית והישראלית, וציון דרך בכינון יחסים בין הלשכה הישראלית ללשכות עורכי דין ברחבי העולם".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון