הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של הלשכה: "חבר מועצה ארצית לא יצביע בענין הנוגע לבן משפחה"

28.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

המועצה אשרה את הוספת סעיף 9ג. לחוק לשכת עורכי הדין הקובע איסור השתתפות בהצבעה. על פי הסעיף חבר המועצה הארצית לא ישתתף בדיון ובהצבעה הנוגעים לבן משפחה או למי שיש לו קרבה ממשית אחרת אליו, למעט אם אותו אדם הוא עצמו חבר המועצה.

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד ארנה לין אישרה היום כללים בנושא ניגוד עניינים בהשתתפות בהצבעות המועצה הארצית לבחירת מועמדים לתפקידים.

 

המועצה אשרה את הוספת סעיף 9ג. לחוק לשכת עורכי הדין הקובע איסור השתתפות בהצבעה. על פי הסעיף חבר המועצה הארצית לא ישתתף בדיון ובהצבעה הנוגעים לבן משפחה או למי שיש לו קרבה ממשית אחרת אליו, למעט אם אותו אדם הוא עצמו חבר המועצה.

 

על פי הסעיף "בן משפחה" מוגדר כבן זוג, הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח, סב, נכד, וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס. "קרבה ממשית אחרת" לרבות עורך דין ממשרדו, שותפו לעסקים, לקוח שהוא ייצג אותה עת, או לקוח שהוא מייצג או ייצג באותו ענין.

 

בג"צ בזמנו אישר את החלטת המועצה הארצית, שביטלה את בחירתה של עו"ד אימאן כמאל כנציגת הלשכה בועדה למינוי קאדים מדהב בשל השתתפות אביה, עו"ד זכי כמאל, בהצבעה. עוד בטרם הכריע בג"צ בסוגיה החליטה המועצה על ניסוח כללים מפורטים, ואלה אושרו כאמור.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון