הודעות דוברות הלשכה

הלשכה ליו"ר ועדת חוקה של הכנסת: "ההצעה לתיקון פקודת בתי הסוהר פוגעת בזכות לייצוג ולהליך הוגן"

27.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הצעת החוק קובעת, בין היתר, שהשר לביטחון פנים מוסמך לקבוע הוראות המגבילות את מספר עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר.

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 30) המסדירה פגישת אסיר עם עו"ד - שנדונה היום בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת כהכנה לקריאה שניה ושלישית. במכתבו ליו"ר ועדת חוקה של הכנסת, חה"כ מיכאל איתן, ציין ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, שהלשכה סבורה שהצעת החוק פוגעת קשות באחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר בכל מדינה דמוקרטית- זכותו של אסיר להיפגש עם עורך דין לפי בחירתו ולהיוועץ בו.

 

בעקבות עתירת הלשכה לבג"צ נגד השר לבטחון פנים והשב"ס קבע בג"צ שתקנה 29 (ב) לתקנות בתי הסוהר - סמכות נציב השב"ס או מנהל בית הסוהר להפסיק או למנוע פגישת אסיר עם עו"ד – בטלה, אולם קבע שהביטול יכנס לתוקף כאשר יוסדר החוק בענין.

 

הצעת החוק קובעת, בין היתר, שהשר לביטחון פנים מוסמך לקבוע הוראות המגבילות את מספר עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר. לגבי אסירים ביטחוניים מקנה ההצעה סמכות למנוע או להפסיק פגישת אסיר ביטחוני עם עו"ד במקרה של חשד ממשי לביצוע עבירה המסכנת את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור, את ביטחון המדינה או את ביטחון בית הסוהר. מנהל בית הסוהר רשאי למנוע פגישה למשך עד 48 שעות. נציב השב"ס רשאי למנוע פגישה עד ל- 10 ימים. על החלטת הנציב או מנהל בית הסוהר רשאי האסיר לערור לביהמ"ש המחוזי.

 

בישיבת הועדה מיום 5/6/05 הוחלט להחיל את סעיף 45(א) על כלל האסירים. הלשכה מתנגדת להרחבת תחולת הסעיף על אסירים פליליים וסבורה שאין הצדקה להרחבה זו. "אין תכלית ראויה לפגיעה בזכות הייצוג, בזכות ההיוועצות ובזכות להליך הוגן, המהוות זכויות יסוד בסיסיות בכל מדינה דמוקרטית", ציין ראש הלשכה.

 

ראש הלשכה הפנה לנתוני שב"ס והפרקליטות, שהוצגו בישיבות הועדה, מהם עולה שבמקרים ספורים מאד ניצלו לרעה עורכי הדין את זכות הפגישה. על פי נתוני השב"ס בין השנים 2001 ו- 2004 התרחשו, לפי הטענה, 13 מקרים בלבד, בהם היו מעורבים עורכי דין של אסירים ביטחוניים בניסיונות הברחת פלאפונים, דיבורית אישית ומכתבים. בפני הוועדה לא הוצגו כלל נתונים על ניצול לרעה של הזכות ע"י עורכי הדין המייצגים אסירים פליליים.

 

לדברי ראש הלשכה, הצעת החוק בנוסחה הנוכחי והמרחיב מטילה דופי בעורכי דין, פוגעת בכבוד המקצוע ומציגה את ציבור עורכי דין כעבריינים פוטנציאליים. לשכת עורכי הדין מתנגדת לפגיעה בשמם הטוב של ציבור עורכי הדין, ומדגישה שמדובר בתופעה שולית.

 

הלשכה מבקשת לבטל את הרחבת תחולת הצעת החוק על כל האסירים. בנוסף, מציעה הלשכה לקבוע שהגורם המוסמך למנוע את המפגש יהיה בית משפט בלבד. "יש לוודא ששלילת זכות יסוד במדינת ישראל, תיעשה רק על ידי רשות שיפוטית, אשר תחייב את שירות בתי הסוהר ו/או המשטרה לנמק את שלילת הזכות. נטל ההוכחה צריך להיות על הטוען לניצול לרעה של הזכות ולא להפך".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון