הודעות דוברות הלשכה

הגנת מידע ממוחשב – חובה אתית של עורכי הדין

07.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדות המחשוב והאתיקה הארציות של לשכת עורכי הדין בראשות עוה"ד רון גזית ודרור ארד-אילון פועלות בימים אלה לגיבוש מדריך אבטחת מידע לעורכי דין. המדריך יכלול הנחיות מפורטות בתחום.

צוות אבטחת מידע בראשותו של עו"ד חיים רביה, ועוה"ד אוהד מימון ודרור ארד-אילון עמלו במהלך החודשים האחרונים לגיבוש המדריך, עוד לפני שנחשפה פרשת הסוס הטרויאני. פרק ההמלצות במדריך נערך על ידי מומחי אבטחת המידע של ה- ISSA, האגודה הבינלאומית של מומחי אבטחת מידע הפועלת בישראל.

 

בנוסף, בכוונת ועדת האתיקה הארצית לקבוע, שהגנת מידע ממוחשב היא חובה אתית של עורך דין. זאת, מאחר שחובת עורכי הדין לאבטח את המידע במשרדיהם נגזרת מחובתם לשמור בסודיות את ענייני הלקוח.

 

לדברי עו"ד ארד-אילון, ההנחיות המפורטות בנושא אבטחת המידע הן תוצר של עמל רב במשך חודשים רבים. "לצערנו, המציאות הקדימה אותנו בעקבות התפוצצות פרשת הסוס הטרויאני, פרשה שחידדה את החשיבות הטמונה באבטחת מידע במשרדו של כל עו"ד".

 

לדברי עו"ד רביה, עורכי דין, הסבורים שאבטחת מידע היא טרדה וטורח, עלולים להיחשף לתביעות מצד לקוחותיהם, שמידע חסוי שלהם ידלוף ממשרדי עוה"ד. "מטרת המדריך היא לעורר את מודעות עורכי הדין ולהקדים רפואה למכה".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון