הודעות ועדכונים

האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים ואיגוד הבנקים שמו להם למטרה ליעל ולקצר את הליכי רישום העסקאות

15.09.2016

צוות מחוז חיפה

נוהל 7-16 - טופס בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה לטובת מוסד בנקאי בהסכמת כל הצדדים
 

האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים ואיגוד הבנקים שמו להם למטרה ליעל ולקצר את הליכי רישום העסקאות.

במסגרת זו, ותוך שיתוף פעולה פורה, הוסכם כי בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא לטובת מוסד בנקאי,
תוגש באמצעות טופס מיוחד שיחתם על ידי כל הצדדים ובהתאם לנהלים מיוחדים שנקבעו.
הטופס המיוחד והנוהל מצויים באתר משרד המשפטים ומצורפים להודעה זו.

אודה על העברת המידע לציבור עורכי הדין. תשומת הלב לכך שהנוהל כולל הוראות מעבר.

נוהל 7/16 - טופס לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה לטובת מוסד בנקאי בהסכמת כל הצדדים

*   טופס בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה לטובת מוסד בנקאי בהסכמת כל הצדדים

 

בכבוד רב,

 עדנה שבודי, עו''ד

רשמת המקרקעין, חיפה

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון