הודעות ועדכונים

הוצל"פ - הגורם המפורט מטה הוכר כצד שלישי מוכר ברשומות היום, בתאריך 30/08/16

06.09.2016

צוות מחוז חיפה

 
 

הגורם המפורט מטה הוכר כצד שלישי מוכר ברשומות היום, בתאריך 30/08/16

שימו לב כי על פי התקנות זכאותו של צד שלישי מוכר לתשלום תחל 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל.

כדי לאפשר וודאות במועד החיוב בתשלום הננו להודיע כי החיוב בתשלום יבוצע ביחס לצווי המידע שיגיעו למערכת ההוצאה לפועל החל מיום  28.09.2016

 

לתשומת לבכם, כי צווי מידע אשר יופקו במשרדי עורכי הדין באמצעות בתי התוכנה גם קודם למועד זה, ואשר יגיעו למערכת ההוצאה לפועל ביום 28.09.2016 יחויבו גם הם בתשלום.

על כן מומלץ לנוכח מקרים שאירעו בעבר לוודא, טרם משלוח צווי המידע במדיה, את מועד קליטתו של הקובץ במערכת ההוצאה לפועל,  או לחילופין וככל שאינכם מעוניינים לשלם עבור העיקול בגורמים אלו להימנע ממשלוח עיקול לגורמים אלו כבר מיום 28.09.2016.

ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, ח.פ: 513879189

 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון