הודעות דוברות הלשכה

תגובת הלשכה לעתירת האופוזיציה בלשכה

04.06.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, ביקש להדגיש את שמחתו וגאוותו על כך שבית המשפט אישר בפעם השמינית ברציפות, שלשכת עורכי הדין מתנהלת כדין וכראוי וציין שכך תוסיף ותתנהל גם בעתיד.

בג"צ דחה היום עתירה נוספת של חברי האופוזיציה בלשכה נגד לשכת עורכי הדין והעומד בראשה. זוהי העתירה השמינית של חברי האופוזיציה בלשכה נגד ראש הלשכה. כל העתירות נדחו או נמשכו בהמלצת בית המשפט. כל הטענות והמענות שהעלו העותרים נדחו. את הלשכה ייצגו עו"ד בעז בן צור ועו"ד עודד נשר ממשרד ויינרוט ושות'.

 

בעתירה נטען שיש לבטל מינויים לנשיאויות של הוועדות המקצועיות של הלשכה, והועלו טענות שונות אחרות לגבי אופן ניהול מוסדות הלשכה.

 

בג"צ לא נתן צו על תנאי בעתירה, וצו הביניים, שהוצא מבית המשפט במעמד צד אחד בטענות שווא רצופות הטעיות - בוטל.

 

בג"צ דחה את העתירה וקבע, שאין עילה להתערבות באופן שבו מתנהלים מוסדות הלשכה ומתמנות נשיאויות הועדות. בג"צ הזכיר שהחברות בוועדות המקצועיות - למעלה ממאה - פתוחה לכל, וכי רוב הוועדות מונהגות ע"י אנשי מקצוע מן השורה הראשונה שאיכויותיהם המקצועיות מוכחות. בג"צ קבע שאין להכניס מאבק פוליטי ופוליטיזציה לוועדות המקצועיות הרבות של הלשכה.

 

בג"צ אף ציין במפורש שטענותיהם של העותרים, חברי האופוזיציה, לאפליה כלשהי בענין זה לא הוכחו. בג"צ סבר שנושא מסוים (סדר העלאת נושאים לדיון בועד המרכזי) טעון הסדר מפורט יותר.

 

ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, ביקש להדגיש את שמחתו וגאוותו על כך שבית המשפט אישר בפעם השמינית ברציפות, שלשכת עורכי הדין מתנהלת כדין וכראוי וציין שכך תוסיף ותתנהל גם בעתיד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון