הודעות דוברות הלשכה

הצלחה לפורום הוצל"פ של הלשכה: שכר טרחת עו"ד לא יופחת מחוב של צרכן שלא קיבל הודעת חוב

16.06.2016

דוברות הלשכה

ועדת הכלכלה קיבלה את עמדת פורום הוצל"פ של לשכת עורכי הדין: עוסק שנקט הליך משפטי מבלי ששלח לצרכן הודעה על החוב, רשאים בימ"ש או רשם ההוצל"פ להפחית מהחוב רק את הוצאות הגביה שלא הותרה גבייתם בחוק אחר. המשמעות: לא ניתן להפחית אגרת בימ"ש או אגרת הוצל"פ או שכר עו"ד.

ועדת הכלכלה בראשותו של ח"כ איתן כבל אישרה ביום 23.5.16 לקריאה שניה ושלישית את תיקון 43 לחוק הגנת הצרכן, המבקש לחייב עוסק, הטוען כי לצרכן יש חוב כלפיו, לשלוח אליו הודעה לתשלום החוב תוך 4 חודשים מהמועד לתשלומו, וקודם לנקיטת הליך גביה כלשהו שבשלו עשוי הצרכן להידרש לשלם סכום נוסף על החוב. ביום 13.6.16 עברה ההצעה בכנסת בקריאה שניה ושלישית.

 

לפי דברי ההסבר, מטרת הצעת החוק לאפשר את גביית החוב בזמן אמת באמצעות קבלת התראה לתשלום החוב במועד הסמוך להיווצרות החוב, דבר שיאפשר לצרכן לבחון את החוב הנטען באופן יעיל ולהסדיר את חובו מול העוסק ללא הוצאות גביה מיותרות.

 

על פי הצעת החוק, אם עוסק נקט הליכי גביה ופתח בהליכים בבימ"ש או בהוצל"פ מבלי ששלח לצרכן הודעת חוב, רשאים בית המשפט או  רשם ההוצל"פ להפחית מהחוב את הוצאות הגביה.

 

פורום ההוצאה לפועל של לשכת עורכי הדין בראשותם של עורכי הדין יוסף ויצמן, ליאור שפירא וגיא גולדפרב תמך בתיקון המוצע, אך ביקש להבהיר, שיש להפחית רק את הוצאות הגביה, הנובעות ממחדלו של העוסק. ברור, שאם העוסק הסתייע בגורמי האכיפה לגביית חובו – בימ"ש, מערכת ההוצל"פ, עורכי הדין – אין הללו צריכים לשאת במחדלו (אם לא שלח הודעת חוב לצרכן), והם זכאים לשכרם – אגרה או שכר טרחה, בהתאמה.

 

ועדת הכלכלה קיבלה עקרונית עמדה זו בכך שהסכימה להחריג מתחולת התיקון כל הוצאה שהותרה גבייתה בחוק אחר, כך שלא ניתן יהיה להפחיתה מהוצאות הגביה.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, בירך על ההישג, והסביר, שהחלטה זו של ועדת הכלכלה תואמת למעשה את הרציונל של תיקון 43, שרק הוצאות גבייה, שהעוסק מטיל באופן ישיר על הצרכן, הנובעות ממחדלו של העוסק, ינוכו מסכום החוב, אם לא שלח הודעת חוב, אך לא הוצאות המשתלמות לגורמי האכיפה או לעורכי הדין בהם הסתייע לגביית חובו.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון