הודעות דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון של הלשכה לפצ"ר: תקן את פקודות מטכ"ל האוסרות על חיילים ומפקדים לתת תצהיר או למסור עדות בהליכים משפטיים

08.06.2016

דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון של לשכת עוה"ד פנתה לפרקליט הצבאי הראשי: תקן את פקודות מטכ"ל האוסרות על חיילים ומפקדים לתת תצהיר או למסור עדות בהליכים משפטיים. הוועדה סבורה, כי הזמנת מפקד לעדות בהליך משפטי של חייל שלו, זו אינה פעולה נגד הצבא אלא סיוע לבירור האמת ולעשיית משפט צדק.

ועדת צבא ובטחון של לשכת עורכי הדין, בראשותם של עורכי הדין רמי בובליל, שלומי ציפורי ואילן כץ, פנתה לפצ"ר בבקשה לתקן את העוול שנגרם לחיילי צה"ל, שאינם יכולים להזמין לעדות גורמים מתוך הצבא בהליכים משפטיים שהם מנהלים נגד הצבא למיצוי זכויותיהם, ובכך נמנעים מהם משפט צדק והיכולת להגיע לבירור האמת.

 

בצה"ל קיימות שתי פקודות מטכ"ל, שעל פי הפרשנות הניתנת להן על ידי הפרקליטות הצבאית, מונעות ממי שמשרת בצה"ל לתת עדות או תצהיר בהליכים משפטיים כלשהם, בהם המערערים או התובעים הם אנשי צבא. הדבר חל גם ביחס לוועדת הערר של משרתי הקבע והוועדות הפועלות על פי חוק הנכים וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה. על פי גישת צה"ל, חייל שיעשה זאת צפוי לעמוד לדין משמעתי.

 

איסור זה מקשה על בירור האמת ופוגע בזכויותיו של מי שמבקש לערער על החלטות שהתקבלו בעניינו, שכן אם התובע לא יכול להזמין לעדות אדם מתוך המערכת, זה דן את ההליך לכישלון.

 

יו"ר ועדת הערר לפי חוק שירות הקבע בצה"ל, כב' השופט (בדימ') אלוף (במיל') אילן שיף, דן בסוגיה זו בהרכב מורחב של 5 חברים בתיק ר"ע 4/15 חסן פרג' נ. ראש אכ"א ואח'. ביום 7.9.15 קיבל ההרכב את הטענה שזה מצב בלתי חוקתי, הפוגע באנשי הקבע ובעבודת הוועדה וביכולתה להגיע לחקר האמת. ההרכב המיוחד המליץ לצבא לתקן את הפקודה.

 

ועדת צבא ובטחון הביעה תרעומת על כך, שלמרות שהחלטה זו של ועדת הערר התקבלה לפני יותר משמונה חודשים, טרם תוקנה הפקודה. גורמים בוועדת צבא ובטחון הסבירו, כי הזמנת המפקד לעדות בהליך של חייל שלו והצגת העובדות מפיו בפני מותב שיפוטי זו אינה פעולה נגד הצבא אלא סיוע לבירור האמת ולעשיית משפט צדק.

 

הוועדה פנתה לפצ"ר ביום 2.5.16 בבקשה לפעול ליישום מהיר של החלטת ועדת הערר הנ"ל מיום 7.9.15 ולתיקון פקודת מטכ"ל, כך שתתאפשר נתינתם של תצהיר ועדות של חיילים בהליכים משפטיים גם אם אינם צד להם.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, אמר: "אני קורא לפצ"ר לפעול לאלתר לתיקון פקודות המטכ"ל הבעייתיות, העלולות להטיל כתם בל יימחה על מותבי השיפוט בהם נדונים ענייניהם של חיילי צה"ל. זכות הגישה לערכאות מוכרת היום כזכות חוקתית לכל דבר, הנובעת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ברור שאם אדם, לרבות חייל צה"ל, אינו יכול לקבל את יומו בבית המשפט, שזה אומר להגיע לבירור האמת ולקבל משפט צדק, הרי שמדובר בפגיעה חוקתית, שיש לתקנה באופן מיידי, ויפה שעה אחת קודם".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון