הודעות ועדכונים

טופס פניה ביחס להגבלה על רישיון נהיגה - רשות האכיפה והגביה

19.05.2016

צוות מחוז חיפה

 

טופס הפנייה למשרד התחבורה מאזרח שלא חידש רישיון נהיגה תקופה מסוימת ונדרש לבצע מבחני נהיגה עפ"י דרישת תקנה 172א לתקנות התעבורה

ישנם מקרים שבהם חייבים מגיעים למשרד התחבורה לצורך חידוש רישיון נהיגה ומגלים כי עליהם לבצע מבחני תיאוריה. יש לציין כי מדובר בחייבים שכבר שילמו את חובם והגבלה על חידוש רישיון נהיגה הוסרה בכל תיקי החייב. סוכם בין משרד התחבורה לבין הרשות כי במקרים של הפניות מסוג זה על האזרח למלא את הטופס הייעודי (המצ"ב), לצרף את המסמכים הרלוונטיים (הטופס האמור מפרט את כל המסמכים הנדרשים) , ויש להעביר את הפניה לדוא"ל  Misradharishuy@eca.gov.il או באמצעות פקס 08-6647772.

כאמור בטופס  הפנייה תועבר למשרד הרישוי, אשר ישיב לבקשת החייב רק לאחר שתתקבל התייחסות רשות האכיפה והגבייה לפנייתו ובסמכותם הבלעדית לקבל החלטה בנושא הצורך בביצוע מבחני הנהיגה.

להורדת הטופס

קובץ להורדה
driving.licen.hozlap.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון