הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מבקשת את מאסרו של אמנון אביעד במסגרת בקשה לבזיון בימ"ש נגדו ונגד חברת אלמג"ן שבבעלותו בגין הסגה מתמשכת של גבולות המקצוע

11.02.2016

דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מבקשת את מאסרו של אמנון אביעד במסגרת בקשה לבזיון בימ"ש נגדו ונגד חברת אלמג"ן שבבעלותו, לאחר שהפרו פעם אחר פעם החלטות שיפוטיות האוסרות עליהם לתת שירותים משפטיים וממשיכים לנצל מצוקות של גברים בהליכי גירושין.

הוועדה להגנת המקצוע של לשכת עורכי הדין הגישה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בת"א בקשה לבזיון בימ"ש נגד חברת אלמג"ן המרכז הבינתחומי לגישור פישור ובוררות ונגד אמנון אביעד, הבעלים והמנהל של החברה. מדובר בחברה הנותנת סיוע משפטי בתחום המעמד האישי לגברים בהליכי גירושין, כאשר אמנון אביעד, שהוא הרוח החיה מאחורי והגורם הפועל באמצעותה אינו עו"ד  (ת"א 1644-04).

 

בעקבות הליכים משפטיים שניהלה הלשכה בעבר נגדם אסר בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 2.1.05 על אלמג"ן ואמנון אביעד לספק כל סוג של שירות משפטי או לפרסם מתן שירות כזה, וכן לא לשדל אדם או גוף למסור עבודה משפטית לעורך דין באמצעותם. מאז פסק הדין הספיקו החברה ומנהלה להפר את פסק הדין ולהמשיך לספק שירותים משפטיים בתשלום, ולפיכך ננקטו נגדם הליכי בזיון בימ"ש, כאשר ביום 13.8.07 הטיל עליהם בימ"ש המחוזי בת"א קנס ע"ס 10,000 ₪ בגין כל הפרה של פסה"ד מיום נתינתו וכן 20,000 ₪ הוצאות ושכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית. אולם גם החלטה זו לא הרתיעה את אלמג"ן ואמנון אביעד, ומאז שניתנה הצטברו תלונות וראיות חדשות על כך שאלמג"ן ואמנון אביעד הפרו וביזו את פסק הדין.

 

על פי התלונות שהגיעו ללשכה מנצל אמנון אביעד מצוקות של גברים בהליכי גירושין, גובה מהם כספים לא מבוטלים תוך הבטחת תוצאות משפטיות, ומתקשר עם עורכי דין בהסכם למתן שירות משפטי בשכר טרחה זעום, כאשר ההפרש הולך למעשה לכיסו. עוד נטען, כי אביעד גם מכין מסמכים שונים ללקוחותיו ומספק להם שירות וייעוץ משפטי.

 

אחד המתלוננים הסביר, שמר אביעד הציע לו שירותים משפטיים בתחום דיני המשפחה, תוך שגבה ממנו כספים בסכום של 10,000 ₪, עבור אותם שירותים הניתנים באמצעות עו"ד, המקבלים את הייצוג בתיווכו. מעדותו עולה, שבהמשך ביקש אביעד לגבות ממנו 45,000 ₪ (בשל הצורך בייצוג בבימ"ש), כשהסתבר שלעורכת הדין, אליה מפנה אביעד את התיק, הוא משלם שכ"ט נמוך בסכום של 5,000 ₪. המשמעות היא שההפרש הולך לכיסו, ובעצם אביעד משתתף בשכר הטרחה של עורכת הדין בגין השירותים המשפטיים הניתנים על ידי עורכת הדין מטעמו, דבר המהווה מרמה והונאה.

 

זאת ועוד, חקירה שערכה הלשכה העלתה, כי אמנון אביעד, ממשיך לקיים פגישות עם לקוחות לצורך ייעוץ והרכבת תיק טרם העברת התיק לעורכי דין, תמורת תשלום של כמה מאות שקלים, תוך מתן ייעוץ משפטי ראשוני בדיני משפחה לעניין מירוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבימ"ש לענייני משפחה ואיזו תביעה להגיש לאיזו ערכאה. תלונה נוספת העלתה, כי אביעד מייצג בעל בהליך גישור ואף שלח לצד שכנגד טיוטת הסכם גירושין, שהינה מסמך משפטי לכל דבר. מתלונן אחר טען, שהופנה לייעוץ בנושא גירושין אצל אמנון אביעד, שנתן לו עצות משפטיות בתחום המעמד האישי. לדברי אותו מתלונן, בכל פעם שהתקשר אליו נדרש לשלם סכום אחר בגין הייעוץ, כשעבור התשלום לא קיבל חשבונית או קבלה.

 

נראה, כי תלונות אלה הן רק קצה הקרחון בהתנהלותו של אמנון אביעד, שהפיל ברשתו לקוחות רבים, שנקלעו למצוקה וחשבו שיזכו לסיוע משפטי באמצעותו. כיוון שאביעד והחברה שהוא מפעיל לא נרתעים מפסק הדין שאסר עליהם לספק שירותים משפטיים וגם הקנסות בהליך הקודם של בזיון בימ"ש לא מונעים מהם מלהמשיך במעשיהם הבעייתיים, דורשת הלשכה בהליך זה באמצעות ב"כ עו"ד ערן זהר ממשרד עוה"ד עדני-זהר, להטיל עליהם קנסות כספיים כבדים, וכן להורות על מאסרו של אמנון אביעד, היות שנראה, כי רק אם ישב מאחורי סורג ובריח יחדל מפעילותו הבעייתית.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה: "מדובר במצב בלתי נסבל שמסיג גבול מפר ומבזה פעם אחר פעם החלטות שיפוטיות וממשיך בפעילותו הבלתי חוקית, המהווה מרמה, הונאה וניצול מצוקות של חלשים. במקרים כאלה אין מנוס אלא לשלול את חירותם של אותם עבריינים באמצעות מאסר לאחר שמוצו כל האפשרויות החוקיות האחרות, וזאת על מנת למנוע פגיעה בציבור, אחרת אותם גורמים עברייניים ימשיכו  להוליך שולל לקוחות תמימים נוספים תוך ניצול מצוקתם והוצאת כספים מהם שלא כדין".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון