הודעות דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון של הלשכה נלחמת למען משרתי הקבע

11.02.2016

דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון של לשכת עורכי הדין: "ועדת הערר למשרתי הקבע היא ’ועדה מטעם’ הנותנת גיבוי מוחלט לצבא. רוב ההחלטות הניתנות בה הן לרעת משרתי הקבע" * הוועדה יוזמת הצעת חוק להעביר את הסמכות לביה"ד הצבאי לדון בזכויותיהם הסוציאליות של לובשי המדים.

לפני כ- 45 שנים הקימה המדינה מערכת שיפוט ייחודית ומקצועית – בתי הדין לעבודה – אשר תדון בכל התביעות שבין עובד למעביד, הנעוצות ביחסי עבודה. לערכאה זו לא ניתנה סמכות לדון ביחסי העבודה של משרתי הקבע בצה"ל אל מול הצבא בכובעו כמעביד. עקב כך, אנשי קבע, שרצו למצות את זכיותיהם בכל הנוגע למקום עבודתם, נאלצו במשך שנים רבות לעתור לבג"צ לקבלת סעד. כיוון שבג"צ אינו חוקר עדים ואינו בודק מהימנותן של ראיות, נוצר מצב לא ראוי, שלובשי המדים לא זכו לקבל את מלוא יומם בבית המשפט, ולמעשה הופלו לרעה אל מול שאר אזרחי המדינה. בשורה ארוכה של פסקי דין התריעו שופטיי ביה"מ העליון על מצב דברים זה שעלול לגרום לעיוות דין למשרתי הקבע וקרא למחוקק לתקן את התיק.

 

על מנת לפתור מצב לא ראוי זה הוקמה לפני 5 שנים ועדת ערר למשרתי קבע במסגרת משרד הבטחון, שלה הואצלו חלק מהסמכויות בעניינם. אלא שמאז הקמתה נשמעו טענות ותלונות למכביר על כך, שאינה מתפקדת כראוי, ואינה מאזנת בצורה ראויה בין השמירה על זכויות משרתי הקבע לצרכי הצבא.

 

נגד הוועדה נטען, בין היתר, כי מדובר ב'ועדה מטעם' הנותנת גיבוי מוחלט לצבא. כך לדוגמא: רוב ההחלטות הן לרעת משרתי הקבע, כשרק ב-3 מקרים מתוך 180 עתירות של מפוטרים הוחזרו משרתי קבע לשירות. מדובר באחוז זעום ביותר שלא מתקבל על הדעת ולא קיים באף ערכאה שיפוטית אחרת. זאת ועוד, הוועדה מורכבת מקציני צה"ל (במיל'), דבר שתורם לתחושה, כי מדובר בזרוע של הצבא ולא בגוף עצמאי.

 

לצד האכזבה מתוצאות הדיון בוועדה נטענו כשלים באופן בירור ההליך: קצב הדיונים מחפיר בשל ליקויים טכניים של מקום וחסרונם של ימי דיון, הימנעות עקבית מלתת צווי ביניים או סעדים רלבנטיים כמו פיצויים, מתן החלטות דווקניות ופורמליסטיות והימנעות מכניסה לסוגיות בעייתיות, פיצול סמכויות בין הוועדה לבין בימ"ש מחוזי בשבתו כבימ"ש מינהלי ובג"ץ וכדו'.

 

הוועדה גם נוהגת להטיל הוצאות גבוהות על משרתי הקבע שעתירותיהם נדחות, דבר שגם בג"ץ היה נמנע מלעשות בסוג כזה של עתירות. הוועדה נוהגת להשתמש בהוצאות כאיום – מציעה למגיש הערר לחזור בו, שאם לא כן יוטלו עליו הוצאות לא מבוטלות בסכומים גבוהים, ויש לזכור שיש אנשי קבע רבים שהפרוטה אינה מצויה בכיסם ומשתכרים פחות משכר המינימום.

 

לפני מספר חודשים פנו כמה עשרות של עורכי דין בעצומה, הקוראת לתיקון החוק בהיעדר הגנה אמיתית על זכויות משרתי הקבע בוועדת הערר. משרד הבטחון בחר להגן על הוועדה במקום לערוך רפורמה מקיפה בתחום.

 

ועדת צבא ובטחון של לשכת עורכי הדין בראשותם של עוה"ד רמי בובליל, אילן כץ ושלומי צפורי, החליטה לקיים חשיבה מחודשת, האם ועדת הערר היא אכן הפורום השיפוטי הראוי לדון בזכויותיהם של אנשי הקבע או שיש להצביע על פורום ראוי אחר. חברי הוועדה סברו, כי התנהלותה הבעייתית של ועדת הערר והכשלים שבתיפקודה מחייבים לבחון חלופות. בין החלופות שנבחנו: העברת הסמכות לדון בעניינם של משרתי הקבע לביה"ד לעבודה, העברת הסמכויות הנ"ל לביה"ד הצבאי או שינוי ההרכב והסמכויות  של ועדת הערר באמצעות תיקוני חקיקה.

 

לאחר מספר דיונים שבהם הועלו יתרונותיה וחסרונותיה של כל חלופה, הוחלט לאחרונה ברוב קולות לקדם יזמת חקיקה, לפיה יועברו סמכויותיהם של משרתי הקבע לביה"ד הצבאי. הוועדה סברה, כי מדובר בפורום יעיל ומקצועי, שבמאגר שופטי המילואים שלו משרתים שופטים מבי"ד לעבודה אשר ישולבו בהליך, מה גם שהוא נטוע בתוך הצבא ומכיר את ההוויה הצבאית. ועדת צבא ובטחון החליטה להקים צוות, שישקוד על הכנת יזמת החקיקה בנושא בתיאום עם יחידת בתי הדין הצבאיים והפרקליטות הצבאית.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, בירך על החלטת הוועדה ואמר: "גם למשרתי הקבע מגיע טריבונל ראוי, שיגן באופן הוגן ואפקטיבי על זכויותיהם הסוציאליות. לשכת עורכי הדין נחושה להירתם לקידום יזמת חקיקה בנושא, שתוצאתה תהווה נדבך חשוב בתהליך עשיית הצדק עם אוכלוסיית משרתי הקבע והגנה על זכויותיהם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון