הודעות וחדשות

רשימת המועמדים להסמכה - מועד מרץ 2016

31.01.2016

מתפרסמת בזאת רשימת המועמדים להתקבל כחברי הלשכה בטקס קבלת החברים החדשים שייערך ביום 9.3.16
למען הסר ספק יובהר כי קבלתם כחברים מותנית בהתקיים כל תנאי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לגביהם.
התנגדות ניתן להגיש מיידית אל מחלקת מתמחים בדוא"ל : mitmahim@israealbar.org.il , ובפקס: 02-5610062 .
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון