הודעות ועדכונים

הודעה בדבר שינויים בדרישה לאישור עורכי הדין הרשאים לשמש כסנגורים בבתי הדין הצבאיים

07.01.2016

צוות מחוז חיפה

הודעה בדבר שינויים בדרישה לאישור עורכי הדין הרשאים לשמש כסנגורים בבתי הדין הצבאיים

 

|17/12/2015 |

 

הודעה בדבר שינויים בדרישה לאישור עורכי הדין הרשאים לשמש כסנגורים בבתי הדין הצבאיים לפי חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955

 

​בישיבת הוועדה לאישור עורכי דין שהיו רשאים לשמש סנגורים בבתי הדין הצבאיים, בראשות  המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליקים רובינשטיין ובהשתתפות מנכ"לית ​משרד המשפטים, הפרקליט הצבאי הראשי ונציגי לשכת עורכי הדין, הוחלט מכוח סעיף 318 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, כי מעתה, כל אדם המוסמך לעסוק בישראל במקצוע עריכת הדין, מוסמך לשמש סנגור בהליכי חקירה בעבירה ובהליכים בפני בתי המשפט ובתי הדין הצבאיים, למעט בתיקים לגביהם יקבעו גורמי הביטחון כי נדרש אישור ייצוג פרטני, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון