הודעות ועדכונים

רשות האכיפה והגביה - הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום, בתאריך 07/12/15

07.01.2016

צוות מחוז חיפה

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום, בתאריך 07/12/15

 

שימו לב כי על פי התקנות זכאותו של צד שלישי מוכר לתשלום תחל 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל.

כדי לאפשר וודאות במועד החיוב בתשלום הננו להודיע כי החיוב בתשלום יבוצע ביחס לעיקולים שיגיעו למערכת ההוצאה לפועל החל מיום  06.01.2016

 

לתשומת לבכם, כי עיקולים אשר יופקו במשרדי עורכי הדין באמצעות בתי התוכנה גם קודם למועד זה, ואשר יגיעו למערכת ההוצאה לפועל ביום 06.01.2016 יחויבו גם הם בתשלום.

על כן מומלץ לנוכח מקרים שאירעו בעבר לוודא, טרם משלוח צווי העיקול במדיה, את מועד קליטתו של הקובץ במערכת ההוצאה לפועל,  או לחילופין וככל שאינכם מעוניינים לשלם עבור העיקול בגורמים אלו להימנע ממשלוח עיקול לגורמים אלו כבר מיום 06.01.2016.

 

כלל פנסיה וגמל בע"מ, מספר חברה 512244146 המנהלת את:

א.     בר ג' / בר א' (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1282).

ב.      תמר (קוד גורם בהוצאה לפועל 1288).

ג.      כלל פיצויים מרכזית (קוד גורם בהוצאה לפועל 1283).

ד.      כלל כללית לפיצויים (קוד גורם בהוצאה לפועל 1289).    

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון