הודעות ועדכונים

שאלות ותשובות בנושא דמי חבר, כרטיסי חבר, עדכון פרטים

15.03.2016

גזברות הלשכה

איך משלמים דמי חבר? איני מצליח/ה לשלם באתר; איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים? איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר? האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה? איך מעדכנים פרטים? ועוד.

שאלות ותשובות בנושא דמי חבר, כרטיסי חבר, עדכון פרטים

 

דמי חבר

 

שאלה

תשובה

איך משלמים דמי חבר?

באמצעות:

1.     כרטיס אשראי באתר הלשכה.
בכניסה לאתר יש להקליד מס' רשיון, תאריך לידה וקוד אינטרנט (שמופיע בכרטיס החבר כצופן זיהוי).

2.     שובר תשלום בבנק הדואר ובכל הבנקים (השוברים נשלחו במהלך דצמבר עד 20.12.15).

אין לשלוח תשלום בדואר.

איני מצליח/ה לשלם באתר

1.     יש להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר.

2.     אם התקלה היא בכניסה לאתר, יש לוודא תקינות הפרטים בטל'
1599-500606.

3.     אם התקלה במעבר בין עמוד החוב לעמוד התשלום, יש לוודא שמולאו ותוייגו כל השדות הנדרשים. במידה ונעשה נסיון תשלום קודם, יש להמתין לפחות 3 שעות עד לנסיון הבא.

4.     עורכי דין שהגבילו את חברותם לא יכולים לשלם באתר. יש לפנות לטל' 1599-500606.

איך משלמים עורכי דין שלא קיבלו שוברים?

1.     ניתן לשלם ללא השובר באמצעות כרטיס אשראי באתר.

2.     יש לבדוק אם הכתובת עדכנית, ובמידת הצורך לעדכנה באמצעות הטופס המקוון באתר.

3.     לקבלת שובר אחר, נא לפנות לטל' 1599-500606 או לפקס
03-5615476.

איך מקבלים קבלה בגין תשלום דמי החבר?

1.     בתשלום באמצעות כרטיס אשראי - מתקבל על המסך אישור תשלום, אשר מהווה את האסמכתא להנהח"ש. האישור נשלח גם באמצעות הדוא"ל.

2.     תשלום באמצעות שובר – הספח החתום בידי הבנק הוא האסמכתא להנהח"ש.

האם עורכי דין שהגיעו לגיל 67 זכאים להנחה?

עורכי דין שמלאו להם 67 שנים עד 31.12.15 נדרשים לשלם תעריף מופחת. השובר נשלח אוטומטית עם הסכום המתאים.

עורכי דין שאינם עוסקים במקצוע – האם עליהם לשלם דמי חבר?

עורך דין שאינו עוסק במקצוע רשאי להגביל את חברותו, ומשעשה כן, יקבל פטור מדמי חבר, מתאריך ההגבלה ואילך.
הגבלת (וחידוש) החברות מתבצעים באמצעות טופס הנמצא באתר.

מצ"ב קישור:

http://www.israelbar.org.il/uploadFiles/membership_form_updated_may_2013_full_new.pdf

 

 

כרטיסי חבר

 

שאלה

תשובה

איך מקבלים כרטיס חבר?

הכרטיס נשלח בדואר כשלושה שבועות לאחר התשלום.

כרטיס החבר לא התקבל, למרות שחלפו 3 שבועות

יש לבדוק תקינות הכתובת, ובמידת הצורך לעדכנה באמצעות הטופס המקוון באתר.

לאחר העדכון יש לשלוח הודעה על כך למייל: servicetashloom@israelbar.org.il

כרטיס החבר אבד

יש להזמין כרטיס חבר באמצעות האיזור האישי אשר באתר.
מצ"ב קישור:

https://www.israelbar.co.il/login.aspx

כיצד ניתן להחליף תמונה בכרטיס החבר?

1.     יש להזמין כרטיס חבר באמצעות האיזור האישי, בקישור:
https://www.israelbar.co.il/login.aspx

2.     לאחר ההזמנה באתר, יש לשלוח תמונה סרוקה בפורמט JPG + שם ומס' רשיון למייל: servicetashloom@israelbar.org.il
לחילופין, ניתן לשלוח תמונה אחת לת.ד. 34050 ת"א 6134001.

3.     חובה לצרף לתמונה את אישור-התשלום, שהתקבל בזמן הזמנת הכרטיס באתר.

 

עדכון פרטים

 

שאלה

תשובה

איך מעדכנים פרטים?

1.     עדכון כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל – באמצעות הטופס המקוון אשר באתר. מצ"ב קישור:
https://www.israelbar.co.il/default.aspx
אין לשלוח הודעה בפקס או במייל.

2.     עדכון שם – יש לשלוח הודעה, בצירוף צילום ת.ז.  והשם באנגלית, לפקס 03-5615476.

3.     הוספה למאגר הנוטריונים – יש לשלוח הודעה, בצרוף תעודת נוטריון, לפקס 03-5615476.

4.     עדכון תחומי עיסוק – יש לשלוח הודעה לפקס 03-5615476.

 

אישור חברות בלשכה

 

שאלה

תשובה

איך מקבלים?

יש לפנות אל לימור יחזקאל במייל: limor@israelbar.org.il.

 

מידע לעורכי דין שהוסמכו בדצמבר

 

שאלה

תשובה

האם התשלומים לקראת ההסמכה כוללים דמי חבר?

לקראת ההסמכה שולמה אגרה בגין הצטרפות כחבר חדש ללשכה. אין מדובר בדמי חבר.
בתחילת ינואר יישלח שובר לכל עורכי הדין, שהוסמכו לאחרונה.

איך יתקבל כרטיס חבר?

כשלושה שבועות לאחר תשלום דמי חבר יישלח הכרטיס בדואר.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון