הודעות ועדכונים

עדכונים בעניין עיקולי צד ג’ - רשות האכיפה והגבייה

03.01.2016

צוות מחוז חיפה

מספר עדכונים בנושא עיקולי צד ג':

 

1.   בנק ערבי ישראלי מוזג לתוך בנק לאומי, כלומר קוד 3400 אינו פעיל יותר לקבלת צווים חדשים, כלל הפעילות עברה לבנק לאומי, קוד גורם 1000.

 

2.      בנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל) מוזג לתוך הבנק הבינלאומי, ולכן קוד 5200  אינו פעיל יותר לקבלת צווים חדשים, את כלל הצווים החדשים יש לשלוח לבנק הבינלאומי, קוד גורם 3100.

 

3.    תזכורת קטנה : יובנק גם כן מוזג לתוך הבנק הבינלאומי ולכן קוד גורם 2600 אינו פעיל לקבלת צווים חדשים, הבנק הקולט הוא הבנק הבינלאומי, קוד גורם 3100.

 

עדכון בנושא צווי מידע:

 

1.     קוד גורם 184 "קופות גמל בנק ערבי" – אינו פעיל יותר, את צווי המידע יש לשלוח לבנק לאומי.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון