הודעות ועדכונים

טבלת תעריפי דמי החבר לשנת 2016

30.12.2015

גזברות הלשכה

לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.

דמי חבר לשנת 2016

 

 קבוצת גיל / ותק  הוסמכו בשנים/נולדו לפני  מרישיון  עד רישיון  למשלמים עד 15.1.16  למשלמים אחרי 15.1.16
           
 ותק עד שנתיים  2014-2015  68113    576  666
           
 ותק שלש שנים  2013  64462   68112  693  801
           
 ותק ארבע עד חמש שנים  2011-2012  57983  64461  738  846
           
 ותק מעל 5 שנים עד גיל 67      57982  1,017  1,170
           
 גיל 67 ומעלה  נולדו לפני 31.12.1948      250  290
           
 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון