הודעות ועדכונים

האזור האישי - תוספת בקשות חדשות - רשות האכיפה והגבייה

21.12.2015

צוות מחוז חיפה

האזור האישי - תוספת בקשות חדשות - רשות האכיפה והגבייה

 

התווספו עוד בקשות להגשה באזור האישי כך שמעתה ניתן להגיש 25 בקשות!

להלן רשימת כל הבקשות שניתן להגיש באזור האישי - הבקשות החדשות מסומנות במרקר:

 

·        ביטול איחוד תיקים – בקשה חדשה

·        ביטול דיון

·        ביטול הגבלות חייב לא מוגבל באמצעים

·        ביטול הליכים – בקשה חדשה

·        דחיית מועד דיון

·        הגדלה/הוספה של קרן חוב – בקשה חדשה

·        הטלת הגבלות חייב לא מוגבל באמצעים

·        העברת תיק ללשכה אחרת – בקשה חדשה

·        הפקת אזהרה חוזרת

·        הקטנת חוב

·        זימון לחקירת יכולות/זימון צד שלישי לחקירה

·        חידוש הליך – בקשה חדשה

·        טענת פרעתי – בקשה חדשה

·        מתן צו חיוב בתשלומים/שינוי צו חיוב בתשלומים

·        סגירת תיק – בקשה חדשה

·        עיון במידע

·        עיקול מתחדש – בקשה חדשה

·        עיקול צד ג'

·        עיקול רכב

·        צו פינוי

·        צווי מידע/ קבלת מידע

·        רישום חייב במאגר חייבים משתמטים

·        שינוי חשבון בא כח

·        שינוי פרטי גורם שאינו בא כח – בקשה חדשה

 

אודה שתעדכנו את עובדי השירות הפרונטלי בלשכות.

 

הנחיות להגשת בקשות באזור האישי:

באתר האינטרנט של הרשות מפורסמות הנחיות בנוגע להגשת הבקשות באזור האישי. ההנחיות מפרטות מי יכול להגיש את הבקשה (צד חייב/זוכה/שניהם), הטפסים והצרופות הנדרשות, האם הבקשה מנהלית או מנותבת להחלטת רשם, ודגשים בנוגע למעקב אחר סטאטוס הבקשה באזור האישי ועוד.

 

לנוחיותכם להלן קישור לדף האינטרנט הנחיות להגשת בקשות באזור האישי:

http://www.eca.gov.il/index2.php?id=531&lang=HEB

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון