התמחות

השלכות הרשעה בעבירת משמעת במוסד הלימודים על התמחות בעריכת דין

21.12.2015

בישיבת הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל שנערכה ביום 13.7.15, נדונה מדיניות הלשכה באשר להשפעת הרשעה משמעתית של סטודנט למשפטים על הליכי קבלתו להתמחות ולחברות בלשכה.

לשכת עורכי הדין אינה עוברת לסדר היום על הרשעה משמעתית במסגרת המוסד האקדמי, וכל מקרה כזה נדון לגופו לפי מידת חומרתו.

השלכות ההרשעה יכולות לנוע מעיכוב לתקופה קצרה בקבלת רישיון עריכת דין לאחר סיום התמחות ועמידה בהצלחה בבחינות ההתמחות במקרים קלים באופן יחסי, ועד לסירוב לאפשר להתחיל בביצוע התמחות למשך מספר שנים במקרים החמורים.

מדיניות זו של הלשכה מפורסמת בזאת ברבים לידיעת מתמחים וסטודנטים.

יובהר כי קיימת חובת הצהרה ודיווח ללשכה על כל מקרה של הרשעה משמעתית.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון