הודעות דוברות הלשכה

שורת הישגים לפורום מיסים של לשכת עורכי הדין בוועדת הכספים של הכנסת

26.11.2015

דוברות הלשכה

לראשונה: לשכת עורכי הדין בישראל הוגדרה בחקיקת מס כגורם שרשות המיסים חייבת להיוועץ בו לפני הגדרת רשימת עמדותיה.

פורום המיסים של לשכת עורכי הדין זכה אתמול למספר הישגים בלתי מבוטל במהלך דיונים שהתקיימו בוועדת הכספים של הכנסת בנוגע לחקיקה בעניין תכנוני המס וחוות הדעת.

 

בעקבות הופעת יו"ר הפורום (המשותף), עו"ד ורו"ח יוסי אלישע והממונה על הפורום, עו"ד מיטל שחר, בפני חברי הוועדה, נקבע כי הדיון במס השבח יפוצל מהחקיקה בנושא תכנון מס וחוות הדעת. נציגי הפורום העלו בפני חברי הוועדה את הקשיים ביישום החקיקה כאמור במסגרת הדיווחים לרשויות מיסוי מקרקעין אשר רובם המכריע עובר ממילא בדיקה קפדנית על ידי רשויות המס. בסופו של דיון שוכנע יו"ר הועדה, כבוד הרב חה"כ משה גפני כי אין מקום לדון בנושא במסגרת זאת וכי יש לדון בנפרד במסגרת חקיקה ראשית לאחר שייבחנו כלל הקשיים עם נציגי לשכת עורכי הדין.

 

כמו כן, במסגרת הדיונים שהתקיימו בשבוע האחרון בוועדת הכספים נקבע לראשונה במסגרת חקיקת מס כי לשכת עורכי הדין תהווה גורם אשר רשות המיסים חייבת להיוועץ בו בטרם תגדיר את רשימת עמדותיה על פי החוק. כך, ביחד עם לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי המס, הלשכה תעלה את טיעוניה בפני רשות המיסים בבואה של זו לגבש את רשימת העמדות שיכללו בחקיקה.  

 

נציגי פורום המיסים ביקשו להדגיש כי ביחס לחוק שהוצע בתחילה אשר כלל חובת דיווח על כל היוועצות, מכל סוג שהוא על כלל הנישומים, נותרה בחוק חובת דיווח מצומצמת - רק על חלק מהנישומים ובמקרים חריגים בלבד, המיוחסים רק ל"חוות דעת מדף" ותכנוני מס אגרסיביים הנשענים על הסתמכות הנישום על התיישנות השומות ושיתוף יועץ המס ברווח משמעותי שיווצר מכך. גם במקרים אלו חרף חשיפת המידע בדבר קבלת חוות הדעת, חוות הדעת עצמה לא תימסר לרשות המיסים ובכך, החיסיון החל על ייעוץ הניתן ללקוח על ידי עורך הדין, כפי שהקפדנו לשמור עליו לאורך כל הדיונים, לא נפגע.

 

יתרה מזאת, גם הדיווח בגין עמדות הנוגדות את עמדות רשויות המס החל רק במקרים בהם יתרון המס הינו משמעותי ועולה על 5 מיליון ₪, אינו פוגע בדרך כלשהי בחסיון שכן הוא חל על פעולות שביצע הנישום ואינו בקשר לקבלת ייעוץ כלשהו ו/או מותנה בקבלת הייעוץ.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, התייחס לרשימת ההישגים של הפרום ואמר: "אני מודה לעוסקים בדבר - יושבי ראש פורום מיסים עו"ד ורו"ח יוסי אלישע ועו"ד טל עצמון ולממונה על הפורום, עו"ד מיטל שחר".

 

לשכת עורכי הדין בישראל מבקשת לציין לשבח את עבודת יו"ר ועדת הכספים כבוד הרב, חה"כ משה גפני, אשר לכל אורך הדרך, ניהל את הדיונים בצורה עניינית, מקצועית ויעילה ועמד איתן בשמירה על אינטרס כלל הצדדים נוכח הלחצים שהופעלו עליו.

 

כמו כן, מבקשת לשכת עורכי הדין להודות באופן אישי לעוה"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית של ועדת הכספים, אשר עושה לילות כימים כדי לוודא שתחת צוותה המסור עוברים נוסחי החוק לאחר בחינה משפטית רחבה ומעמיקה בצורה המיטיבה והנכונה ביותר והכל במקצועיות ובמסירות אין קץ.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון