הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מאשימה: המכללות הוליכו שולל את המועצה להשכלה גבוהה

25.11.2015

נעמה כהן פרידמן, דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין בישראל שיגרה הבוקר מכתב בהול ליו"ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך נפתלי בנט, בדרישה להורות על הקמת ועדת בדיקה מקצועית לתחום לימודי המשפט בישראל. הלשכה טוענת "במשך 25 שנה הפר המל"ג את כללי חוק ההיתר לפתיחת תכניות לימודים חדשות, המכללות הוליכו שולל את המל"ג". בעקבות עתירה בנושא קבע בג"צ: "מדובר בסוגיה חשובה אשר מן הראוי להידרש אליה ולבחון דרכים מתאימות לטיפול בה בכל הערוצים הרלוונטים".

הבוקר שיגרה לשכת עורכי הדין מכתב בהול ליו"ר המועצה להשכלה גבוהה, שר החינוך נפתלי בנט וזאת לאור פסיקתו של בג"ץ בעתירה שהוגשה נגד המל"ג.

 

בעתירה שהוגשה לבג"צ על ידי משרד עוה"ד של דר' רן מובשוביץ, גוללה לשכת עורכי הדין בישראל את התנהלות המועצה להשכלה גבוהה, אשר נמנעה במשך 25 שנים מלבחון אם יש צורך למדינה ולחברה בתלמידי משפט כה רבים, זאת לאור סעיף 8(ב) לכללי ההיתר לפתיחת תוכניות לימודים חדשות בתחום המשפט בישראל.

על פי הכללים, נאסר על המועצה להשכלה גבוהה לאשר לימודי משפט לתואר ראשון, אם אין צורך למדינה בתלמידי משפט נוספים.

במשך 25 שנים, המל"ג תכננה עשרות מקצועות אחרים, כגון לימודי יהדות, מינהל עסקים, סיעוד ועוד אולם לא את לימודי המשפטים.

 

בדיון שנערך ביום ב' (23.11.15) בבג"ץ, קבע הרכב השופטים בראשות השופטת אסתר חיות כי "העתירה מעלה סוגייה חשובה אשר מן הראוי להידרש אליה ולבחון דרכים מתאימות לטיפול בה בכל הערוצים הרלוונטים".

בשלב זה קבעו השופטים כי העתירה תימחק כדי שקודם כל ימוצו הליכים מול שרת המשפטים, המל"ג והוועדה לתכנון ותקצוב אצל המל"ג.

הרכב השופטים כתב בפסק הדין כי חשוב להקים וועדה "שתשב על המדוכה עם אנשי מקצוע ולאחר שהמהלך הזה ימוצה אם תהיה עילה שערי בית המשפט הזה יהיו פתוחים".

 

כאמור, לאור פסק דינו של בג"ץ בעתירה, שיגרה לשכת עורכי הדין מכתב בהול למועצה להשכלה גבוהה, ודרשה לכונן ועדה מקצועית לתחום המשפט, אשר תבחן לגופו של עניין את סוגיית תכנון לימודי המשפט בישראל לתואר ראשון.

בפניית הלשכה, נדרשה המועצה להשכלה גבוהה לחדול מהפרת הוראת סעיף 21(ב)(א) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, (על פי החוק המל"ג חייבת לפרסם את כללי ההיתר וההכרה במוסדות להשכלה גבוהה ותוכניות לימודים בהשכלה הגבוהה ברשומות – ספר החוקים של מדינת ישראל) ולפרסם את כללי ההכרה בתוכניות לימודים חדשות מיום 11.6.91, כפי חובתה על פי החוק.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נווה טוען כי "כבר בשנת 2013 יצא שר החינוך נפתלי בנט, שכיהן אז כשר הכלכלה, בקריאה לסטודנטים: 'אל תלכו ללמוד משפטים'. מה הוא ראה בהיותו שר הכלכלה שאנשים שמקבלים כסף במל"ג לא ראו ולא הבינו? הוא אף ציין כי יש עודף עצום של צעירים שבוחרים במקצוע עריכת הדין וכי יש חוסר תיאום מוחלט בין ההיצע לביקוש. אין זה סביר להתעלם מתכנון תחום החולש על 10% מסך הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון במדינת ישראל, במיוחד לאור הנתונים החמורים על הצפת המקצוע. בעקבות פסק הדין של בית המשפט העליון אני דורש את הקמתה של ועדה מקצועית תחומית לנושא לימודי המשפט. במידה וההליכים לא ימוצו עד תום, ניאלץ לשוב לשם".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון