הודעות דוברות הלשכה

פורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין דורש להכניס תיקונים בחוק פינוי בינוי

24.11.2015

דוברות הלשכה

פורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין הביע את תמיכתו בחוק פינוי בינוי (פיצויים) אך דורש להכניס בו שני תיקונים מהותיים: הרחבת מועד אפשרות תביעת נגד דייר סרבן המונע משיקולים בלתי סבירים ודרישה לחייבו גם בתשלום הוצאות משפט * יו"ר הפורום, עו"ד אברהם ללום: "חשוב שדייר סרבן המונע משיקולים זרים יידע מראש שיש מחיר למעשיו".

פורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין בישראל הגיש ביום שני השבוע את עמדת לשכת עורכי הדין לתזכיר חוק פינוי בינוי (פיצויים) – סמכות לפנות בעל דירה בשל סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי בינוי, התשע"ה-2015.

 

פורום המקרקעין הביע באופן עקרוני את תמיכתו בחוק המוצע אך ביקש לתקן בו שני תיקונים מהותיים.

התיקון הראשון מתייחס לסוגיית מועד אפשרות הגשת תביעה נגד דייר סרבן המונע משיקולים זרים ובלתי סבירים. כיום ניתן לתבוע אותו רק לאחר ההכרזה על מתחם הפינוי בינוי בידי הוועדה הבין משרדית של משרד הבינוי והשיכון. פורום המקרקעין בלשכת עורכי הדין ביקש לאפשר הגשת התביעה נגד הדייר הסרבן לאחר ההכרזה על ידי הוועדה הבין משרדית או לאחר הפקדת התב"ע בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה – המועד המוקדם מביניהם.

 

כמו כן, מבקש הפורום להגדיל את התמריץ המופעל נגד הדייר הסרבן במקרים של עיכוב פרויקטים שכאלו. כיום ניתן לחייבו רק בתשלום פיצויים בגין העיכוב ממניעים זרים ובלתי סבירים, ופורום מקרקעין דורש לחייבו גם בתשלום הוצאות המשפט.

 

סגן יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל ויו"ר פורום מקרקעין בלשכת עורכי הדין, עו"ד אברהם ללום, הבהיר: "התיקונים המוצעים על ידי לשכת עורכי הדין באמצעות פורום המקרקעין שלה נועדו לפעול אך ורק נגד דייר סרבן שמונע ומעכב את מימוש פרויקט פינוי בינוי ממניעים פסולים, זרים ובלתי סבירים. חשוב שדייר סרבן שכזה יידע כי יהיה מחיר כבד למעשיו הפוגעים בעשרות דיירים אחרים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון