הודעות וחדשות

רשימת המועמדים להסמכה - מועד חורף 2015

08.11.2015

מתפרסמת בזאת רשימת המועמדים להתקבל כחברי הלשכה בטקס קבלת החברים החדשים שייערך ביום 15.12.15.
למען הסר ספק יובהר כי קבלתם כחברים מותנית בהתקיים כל תנאי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, לגביהם.
על פי סעיף 43 לחוק לשכת עורכי הדין, רשאי כל אדם להגיש ללשכה התנגדות לקבלת מועמד כחבר הלשכה, לא יאוחר מיום 15.11.15.
 
התנגדות ניתן להגיש מיידית אל מחלקת מתמחים בדוא"ל : mitmahim@israealbar.org.il , ובפקס: 02-5610062 .
 
הרשימה הוסרה (עדכון 15.1.17) - לפרטים נוספים יש לפנות למחלקת המתמחים.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון