הודעות דוברות הלשכה

פעילות רצופה ומשמעותית בכנסת

01.11.2015

דוברות הלשכה

במהלך השבוע האחרון נכחו נציגי הלשכה במספר דיונים חשובים בוועדות הכנסת, הביעו עמדה וביססו את מעמדה המתחדש של הלשכה כשותפה לקביעת סדר היום החקיקתי.

ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד אפי נוה:

"חברות וחברים יקרים,

במהלך השבוע האחרון התקיימו דיונים שונים בכנסת בהם נכחנו, הבענו דעתנו ואף השגנו מספר הישגים:

בדיון שהתקיים בוועדת הכספים ביום רביעי 28.10, בנוגע להצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2015-2016 (תיקוני חקיקה) המבקשת לקבוע חובת דיווח על שימוש בחוות דעת מקצועית, נכחתי אישית והבעתי את התנגדותנו הנחרצת בפני הוועדה.

 

הבהרתי כי אנו לא תומכים בשום אופן בהעלמת מס, אך חובת דיווח כזו עלולה לפגוע קשות בחיסיון שבין עורך דין ללקוח. הזכרתי לנוכחים כי בית המשפט העליון קבע שתכנון מס הוא לגיטימי ולרשות המיסים עומדת האפשרות לחקור עבירות מס ולהגדיר תכנוני מס אסורים.

לאחר ששמע אותנו ואת שאר הצדדים, סיכם יו"ר הוועדה, ח"כ הרב משה גפני, שגם דעתו אינה נוחה מהחוק ומכיוון שזכויות הפרט חשובות וכאן הן עלולות להיפגע, הוא קרא לרשות המיסים להתכנס לשיקול דעת מחודש בעניין הצעת החוק ואף הורה לראש הרשות לקיים איתנו התייעצות נוספת בעניין.

 

אני מבקש להודות לצוות שליווה אותנו בדיון, סגן ראש הלשכה עו"ד מנחם מושקוביץ ויושבי הראש של פורום המיסים בלשכת עוה"ד טל עצמון, יוסי אלישע ומאיר לינזן.

 

בנוסף, קיימה ועדת חוקה חוק ומשפט דיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (היוועדות חזותית) (הוראת שעה), התשע"ד-2014.

מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שמטרתה ליצור הסדר זמני ל- 3 שנים, שיאפשר לערוך דיון בהליכים דחופים בדרך של היוועדות חזותית בכמה הליכים בהוצאה לפועל: חקירות יכולת, דיונים שאליהם הובאו חייבים בצו הבאה ודיונים בצווי מאסר של חייבי מזונות.

 

בנייר עמדה שהוגש מטעם פורום ההוצאה לפועל של לשכת עורכי הדין נטען, כי הצעת החוק מונעת מצד אחד את טלטולו של החייב ללשכת הוצאה לפועל רחוקה. מנגד, היא עלולה לפגוע באינטרס הזוכה, בכך שמפחיתה את יכולת ההתרשמות האישית והבלתי אמצעית של הרשם מהחייב, הנדרשת, בין היתר, כדי לעמוד על מהימנות טענותיו.

 

על מנת שההליך יהיה ראוי והוגן התנתה הלשכה את קיומו של דיון בהיוועדות חזותית בכך שצווים של רשם בדיון זה יוכלו להתבצע כמו בדיון רגיל, כדוגמת צו עריכת חיפוש אצל החייב, צו להגשת מסמכים וכיו"ב. כמו כן דרשה הלשכה להפחית את תקופת הניסיון, כדי לבחון האם ההסדר החדש מוצלח.

 

עו"ד יוסף ויצמן, המשנה לראש הלשכה ויו"ר משותף של פורום הוצל"פ, ייצג את הלשכה בדיון והסביר לחברי הכנסת את נחיצות התיקונים שדרשה הלשכה. בעקבות זאת, קיבלה ועדת חוקה את עמדת הלשכה והפחיתה את התקופה של הוראת השעה משלוש שנים לשנתיים, וכן הוסכם, כי יש לאפשר הגשת מסמכים בין הלשכות בהיוועדות חזותית לשם שמירה על זכויות החייב והזוכה כאחד.

 

נמשיך ונפעל למען ציבור עורכי הדין והציבור בכלל מול רשויות הממשל והכנסת".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון