הודעות ועדכונים

טופס פתיחת הליך אזרחי מעודכן

23.08.2015

עו"ד אפי נוה, ראש הלשכה

כחלק מהעדכונים השוטפים שמפרסמת לשכת עורכי הדין לעניין התיקון לתקנות סד"א, להלן טופס פתיחת הליך אזרחי. בשל התפקיד המרכזי של הטופס לעניין גביית האגרה ע"י מזכירות בתי המשפט, על ציבור עורכי הדין להקפיד על הגשת הטופס העדכני כנדרש.
 
.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון