הודעות ועדכונים

הלשכה מסייעת לזירוז קבלת פסקי דין

20.08.2015

צוות מחוז חיפה

 
 

הלשכה מסייעת לזירוז קבלת פסקי דין

עוה"ד הממתינים לפסקי דין מעל 6 חודשים

ממועד הגשת אחרון הסיכומים,  מוזמנים להעביר

ללשכה את פרטי התיקים, שמות השופטים וציון

בית המשפט כדי שהלשכה תפעל לזירוז מתן פסקי

דין בתיקים אלו.

פעילות הוועד בעניין זה מניבה פירות.

פסקי דין רבים כבר ניתנו בעקבות פניות לנשיאים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון