הודעות ועדכונים

הגורמים המפורטים הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות מ-01.07.2015 / והודעה על מיזוג קודים

14.07.2015

צוות מחוז חיפה

 

 

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום, בתאריך 01.07.2015.

 

החיוב בתשלום יבוצע ביחס לעיקולים שיגיעו למערכת ההוצאה לפועל החל מיום  31.07.2015

 

לתשומת לבכם, כי עיקולים אשר יופקו במשרדי עורכי הדין באמצעות בתי התוכנה גם קודם למועד זה, ואשר יגיעו למערכת ההוצאה לפועל ביום 31.07.2015 יחויבו גם הם בתשלום.

על כן מומלץ לנוכח מקרים שאירעו בעבר לוודא, טרם משלוח צווי העיקול במדיה, את מועד קליטתו של הקובץ במערכת ההוצאה לפועל,  או לחילופין וככל שאינכם מעוניינים לשלם עבור העיקול בגורמים אלו להימנע ממשלוח עיקול לגורמים אלו כבר מיום 27.07.2015.

 

(1)   אינפינטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ המנהלת את:

אינפיניטי השתלמות (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1028) ;

אינפיניטי גמל (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1027) ;

אינפיניטי פיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1029) ;

(2)   ק.ה.ר. קרן השתלמות לרוקחים בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1090).

(3)   אי . בי. אי. גמל בע"מ המנהלת את:

אי. בי. אי. גמל (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1286) ;

אי. בי. אי. השתלמות (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1287) ;

 

(4)   קו הבריאות – חברה לניהול קופות גמל ע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1281).

*****************************************************************************************

להלן מיזוג של מספר קודים:

קוד 12 - מנורה מבטחים גמל חופשה חגים והבראה, אינו פעיל יותר,

הקוד מוזג לקוד גורם 11 – מנורה מבטחים פנסיה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון