הודעות דוברות הלשכה

83% מהנבחנים שנגשו בפעם הראשונה לבחינת לשכת עורכי הדין בכתב במועד מאי – עברו את הבחינה

11.05.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

תוצאות הבחינה מצביעות על הבדל משמעותי בממוצע הציונים. הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצה שניגשה לראשונה לבחינה (72.5%), אחריה נבחנים שניגשו בפעם השניה (64.2%) ולנבחנים בפעם השלישית או יותר ממוצע נמוך ביותר (59.5%).

ביום 3.5.05 ניגשו לבחינות ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין 2,432 מתמחים/ות שנבחנו במרכז הקונגרסים בירושלים.

 

83% מכלל הנבחנים שנגשו בפעם הראשונה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן. חשוב לציין שהנתונים המוצגים הנם נתונים ראשוניים.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת ת"א

260

97

77.6

האוניברסיטה העברית

166

96

77.6

אוניברסיטת בר-אילן

167

92

74.9

אוניברסיטת חיפה

95

92

76.6

המרכז הבינתחומי

87

86

73.3

המכללה למינהל

270

85

72.6

שערי משפט

187

83

72.0

מכללת נתניה

265

75

70.3

מכללת רמת-גן

238

74

69.3

הקריה האקדמית*

25

52

64.0

ישראלים-שלמדו בחו"ל

77

35

57.7

עולים חדשים

25

56

64.4

א ח ר

16

63

67.1

 

*סטודנטים של שלוחת מנצ'סטר שניגשו לקורסי השלמה בקריה האקדמית. המחזור הראשון של הקריה האקדמית טרם נבחן במבחני הלשכה.

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1878

83

72.5

שנייה

188

54

64.2

שלישית ומעלה

366

37

59.5

כל הנבחנים

2432

74

69.9

 

תוצאות הבחינה מצביעות על הבדל משמעותי בממוצע הציונים. הממוצע הגבוה ביותר הוא לקבוצה שניגשה לראשונה לבחינה (72.5%), אחריה נבחנים שניגשו בפעם השניה (64.2%) ולנבחנים בפעם השלישית או יותר ממוצע נמוך ביותר (59.5%).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון