הודעות ועדכונים

קובץ הנהלים הדיגיטאלי הראשון של האגף לרישום והסדר מקרקעין

29.06.2015

צוות מחוז חיפה

 

אני גאה להציג בפניכם את קובץ הנהלים הדיגיטאלי הראשון של האגף לרישום והסדר מקרקעין.
לאורך השנים, כידוע, פורסם קובץ הנהלים של האגף כספר באמצעות לשכת עורכי הדין – לה אנו חבים את תודתנו העמוקה על שיתוף הפעולה הפורה גם בתחום זה.
העדכון האחרון של הקובץ נעשה בשנת 2007 כשהתעורר הצורך לעדכנו מחדש,  החלטנו לנצל את התשתית הטכנולוגית שבינתיים הלכה והתפתחה על מנת להנגיש את נהלי האגף לקהל רחב ככל הניתן, באופן חופשי.

 

מלאכת הפרסום באמצעות האינטרנט היוותה גם תשתית מתאימה לביצוע בחינה כוללת של הנהלים, לרבות עדכון מונחים, הוספת פסיקה ותיקון הפניות וכן ביטול נהלים שאינם רלוואנטיים עוד. 
יובהר, כי הקובץ מכיל את עיקרי התשתית הנוהלית לפיה פועלות לשכות האגף. עם זאת, בהקשרים מסוימים – יתכנו נהלים פרטניים נוספים, או הוראות מיוחדות שיינתנו בנסיבות המקרה. הנהלים יעודכנו באופן שוטף ועל כן מומלץ לעיין בקובץ הדיגיטאלי ולא להסתמך על תדפיסים הימנו. 
אני משוכנעת כי הקובץ יהיה לעזר רב לעובדים במהלך עבודתם, ולקהל הפונה או המתעתד לפנות לקבלת שירותי מרשם.


תודתי העמוקה נתונה לכל מי שסייעו במלאכה המורכבת שהביאנו עד הלום - לגב' ענת סמדג'ה שעמלה ללא לאות על עדכונו ושיפורו של הקובץ, לגב' אילנה יעקב, שסייעה ותמכה בפן המשפטי, למר שמואל בר-ישראל אשר לווה את הטיוטא הראשונה של הקובץ , ולעו"ד רעות מאור, שבכך הכתירה את תקופת התמחותה - כמו גם לכל המנהלים באגף,  אשר מלכתחילה מהווים נדבך חשוב בתהליך קבלת ההחלטות שנהלים אלה מבוססים עליהן ואשר, לקראת פרסומן במסגרת הקובץ , חזרו והעירו הערות מאירות ומועילות.

 

נא שימו לב
ניתן לערוך חיפוש בקובץ המצורף לפי מלל חופשי.
לעת עתה, אין אפשרות לבצע חיפוש לפי מספרים.
הנושא בטיפול ועתיד לבוא אל כלל פתרון בזמן הקרוב.

 

                                                                         עליזה קן, עו"ד

מנהלת האגף והממונה על המרשם
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון