הודעות ועדכונים

בחירת נציגי ועד המחוז למועצה הארצית - יוני 2015

28.06.2015

צוות מחוז חיפה

לשכת עורכי הדין בישראל

ועד   מחוז   חיפה

 

בחירת נציגי ועד המחוז למועצה הארצית

ישיבת ועד 23.6.15

 

בהתאם לסעיף 52(ד) לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) התשמ"ב – 1982 ובהצבעה חשאית בחר ועד המחוז בנציגים שלהלן כחברי המועצה מטעמו:

החל מיום 23.6.15 ועד ליום 22.6.17 – עו"ד יוסי חכם ועו"ד ואאל חלאילה

החל מיום 23.7.17 ועד לתום כהונת המועצה וללא צורך בהצבעה חדשה עו"ד ג'ובראן ג'ובראן ועו"ד שאדי סרוג'י.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון