הודעות ועדכונים

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות מ-14.5.15

17.05.2015

צוות מחוז חיפה

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום (14.05.2015).

שימו לב כי על פי התקנות זכאותו של צד שלישי מוכר לתשלום תחל 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת ההוצאה לפועל.

כדי לאפשר וודאות במועד החיוב בתשלום הננו להודיע כי החיוב בתשלום יבוצע ביחס לעיקולים שיגיעו למערכת ההוצאה לפועל החל מיום 13.06.2015.

 לתשומת לבכם, כי עיקולים אשר יופקו במשרדי עורכי הדין באמצעות בתי התוכנה גם קודם למועד זה, ואשר יגיעו למערכת ההוצאה לפועל ביום 13.06.2015 יחויבו גם הם בתשלום.

על כן מומלץ לנוכח מקרים שאירעו בעבר לוודא, טרם משלוח צווי העיקול במדיה, את מועד קליטתו של הקובץ במערכת ההוצאה לפועל,  או לחילופין וככל שאינכם מעוניינים לשלם עבור העיקול בגורמים אלו להימנע ממשלוח עיקול לגורמים אלו כבר מיום 09.06.2015.

 (1)   מפעל הפיס (חל"צ), (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 9005);

(2)   שובל- חברה לניהול קופות גמל מפעלית בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 3109).

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון