הודעות דוברות הלשכה

לראשונה בלשכת עורכי הדין: שאלה פתוחה בבחינות ההסמכה הקרובות

27.04.2015

דוברות הלשכה

בעקבות החלטת הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין תיכלל שאלה פתוחה בבחינות ההסמכה ביום רביעי הקרוב, בנוסף לשאלון רב ברירה שיכלול 100 שאלות. על פי החלטת הוועדה, נבחנים שיעברו בהצלחה את שלב מאה השאלות, תיבדק תשובתם על השאלה הפתוחה על ידי הבוחנים כחלק מהמבחן בעל פה.

2,700 נבחנים שייבחנו בבחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין ביום רביעי הקרוב יענו על שאלה פתוחה, אחת מתוך שלוש שאלות, העוסקות בניסוח מסמכים משפטיים בנושאים שונים. למענה על השאלה יוקצה חצי שעה, ולאחר הגשת התשובות ייפתח החלק השני של המבחן שיכלול שאלון רב ברירה בן 100 שאלות. סך הכל יעמוד משך הבחינה על ארבע שעות.

 

זו הפעם הראשונה בבחינות ההסמכה שבה ניתנת שאלה פתוחה לנבחנים, וזאת בעקבות החלטת הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, בראשות כבוד השופט יוסף אלרון, נשיא בית משפט מחוזי חיפה, מיום 30.9.14, לכלול בבחינות ההסמכה בכתב חלק נוסף שעניינו "ניסוח מסמכים משפטיים".

 

השאלה הפתוחה תעסוק בניסוח מסמכים משפטיים, זאת בהתאם לתקנה 18ב (ג) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962, לפיה הוועדה רשאית לכלול בבחינה בכתב גם חלק של ניסוח מסמכים משפטיים.

 

על פי החלטת הוועדה, נבחנים שיעברו בהצלחה את שלב מאה השאלות, תיבדק תשובתם על השאלה הפתוחה על ידי הבוחנים כחלק מהמבחן בעל פה. ההערכה שתינתן על התשובות, תהווה פרמטר נוסף בידי הבוחנים במבחן בעל פה הכולל.

 

יו"ר הוועדה הבוחנת, נשיא בית המשפט המחוזי חיפה, השופט יוסף אלרון: "השינוי במתכונת בחינות ההסמכה שייושם לראשונה במועד הקרוב, ייבחן את יכולותיהם וכישוריהם של הנבחנים בניסוח מסמכים משפטיים. מדובר במדד חשוב נוסף שיעלה את רמת הבחינה וישוקלל ביחד עם שאר חלקי הבחינה לקביעת הצלחתו של הנבחן בבחינה בעל פה בהתאם לסעיף 20(א) לתקנות לשכת עורכי הדין. העובדה כי המסגרות השונות ללימודי משפטים והמסגרות להכנה ללימודים לקראת הבחינה, מכינות את הסטודנטים והמתמחים בכתיבת וניסוח מסמכים משפטיים יש בה כבר כדי ללמד על חשיבות הכללת השאלה הפתוחה בבחינות ההסמכה, והעלאת רמתם המקצועית של מקבלי רישיון עריכת הדין".

 

הבחינות יתקיימו ביום רביעי, 29.4.15, בשעה 11:00, בבנייני האומה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון