הודעות ועדכונים

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום(30.03.2015)

15.04.2015

צוות מחוז חיפה

הגורמים המפורטים מטה הוכרו כצד שלישי מוכר ברשומות היום(30.03.2015).

 

(1)   החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1013);

(2)   חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו בע"מ המנהלת את:

קופת גמל אישית לפיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1091);

קופת גמל שחק מניות (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1092 );

 

(3)   תגמולים של העובדים בעירית תל אביב יפו אגודה שיתופית בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1093);

 

(4)   החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 3102);

 

(5)   יהב פ. ר. ח. – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 3106);

 

(6)   יהב רופאים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 3108);

 

(7)   מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ המנהלת את:

 

                מנורה מבטחים פנסיה (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 11);

מבטחים גמל חופשה חגים והבראה(קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 12 );

מנורה מבטחים אמיר (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1202);

מנורה מבטחים יותר (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1209);

מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1243);

מבטחים מרכזית לפיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1244);

מנורה מבטחים יותר ד' (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1210);

מור מנורה מבטחים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1026);

מנורה מרכזית לפיצויים (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1020);

מנורה מבטחים השתלמות (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1024);

מנורה מבטחים גמל ניהול אישי (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1078);

מנורה מבטחים השתלמות ניהול אישי (קוד גורם במערכת ההוצאה לפועל 1079).

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון