הודעות דוברות הלשכה

הלשכה הגישה התנגדות לרשם הפטנטים וסימני המסחר לרישום סימן המסחר של המרכז למימוש זכויות רפואיות שבבעלות לבנת פורן

23.03.2015

דוברות הלשכה

הלשכה סבורה כי אסור לרשם להיעתר לבקשת המרכז לקבל את הסימן לרישום, שכן הסימן מתייחס לפעולות שנאסרו על המרכז בפסק הדין של בית המשפט העליון, ביניהן מתן שירותי ייעוץ למימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח ומתן שירותי ייעוץ לצורך מימוש זכויות עקב מצב רפואי לקוי או פציעה.

בימים אלה הגישה הלשכה התנגדות לרשם הפטנטים וסימני המסחר לרישום סימן המסחר של המרכז למימוש זכויות רפואיות שבבעלות לבנת פורן. הלשכה סבורה כי אסור לרשם להיעתר לבקשת המרכז לקבל את הסימן לרישום, שכן הסימן מתייחס לפעולות שנאסרו על המרכז בפסק הדין של בית המשפט העליון, ביניהן מתן שירותי ייעוץ למימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח ומתן שירותי ייעוץ לצורך מימוש זכויות עקב מצב רפואי לקוי או פציעה. כל הפעולות האלה מנוגדות לפסקי הדין שקבעו שאסור להם לייעץ אלא רק לסייע במילוי הטפסים.

 

כמו כן, המילים "חלית? נפצעת?" הן מילים תיאוריות, המשמשות לתאר את טיב השירות שניתן, ולכן פסולות לשמש כסימן מסחר. בהקשר זה קיימת החלטה מנהלית של סגנית הרשם, ז'קלין ברכה, שניתנה עוד לפני פרסום הסימן להתנגדויות. לפי ההחלטה, הסימן הוא אכן תיאורי, אבל בגלל שהציבור מזהה את "חלית? נפצעת?" עם לבנת פורן, הוא יכול לשמש כסימן מסחר (הסימן רכש "אופי מבחין").

 

לטענת הלשכה יש לקבוע שהסימן לא רכש אופי מבחין, והוא נותר תיאורי. הטענה היא כפולה: ראשית, לא יתכן שלבנת פורן תיבנה ותקבל סימן על בסיס הפרות חוק שעשתה בעבר; שנית, יש לקוות שכיום היא איננה נותנת את השירותים האסורים שנתנה בעבר. ממילא, הסימן לא מזוהה עם השירותים שלבנת פורן נותנת כיום אלא עם אלה שנתנה בעבר - שהם שירותים שונים.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לא יעלה על הדעת שבית המשפט קובע שפעולות מסוימות הן אסורות, ואילו רשם סימני המסחר - גוף רשמי של מדינת ישראל, משרד המשפטים - ייתן גושפנקא לפעולות כאלה ויגן עליהן באמצעות סימן מסחר. יתרה מכך, לא רק שהפעולות האלו שפורן מבקשת להגן באמצעות הסימן המסחרי, מהוות הסגת גבול מקצוע עריכת הדין, אלא כי הכרה בשימוש שעשה המרכז תהווה מעין מתן פרס להפרת החוק".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון