הודעות דוברות הלשכה

הלשכה קוראת להכיר בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת ביצור הכנסה

05.05.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה סבורה שההצעה תתרום לקידום שוויון ההזדמנויות בין המינים. תיקון זה יאפשר לנשים רבות להשתלב בשוק העבודה, לשמש כוח עבודה יצרני ולתרום לרווחת המשק.

לשכת עורכי הדין קוראת להכיר בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת ביצור הכנסה לצרכי מס.

 

על פי ההצעה ינוכו סכומים ששילם נישום בעבור טיפול או השגחה על ילדיו, בשעות שבהן הוא נמצא בעבודה ובן הזוג נעדר מהבית או בהעדר בן זוג.

 

הלשכה סבורה שההצעה תתרום לקידום שוויון ההזדמנויות בין המינים. תיקון זה יאפשר לנשים רבות להשתלב בשוק העבודה, לשמש כוח עבודה יצרני ולתרום לרווחת המשק. כמו כן, הכרה בהוצאות הטיפול בילדים תוביל ליצירה של מקומות עבודה רבים, ובכך תביא להגדלתו של התוצר הלאומי גולמי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון