הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תומכת ביוזמת הנהלת בתי המשפט להקמת שלוחות של בתי המשפט במסגרת תכנית ההינתקות

16.04.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה תומכת ביוזמה של הנהלת בתי המשפט להקמת 2 שלוחות של בתי המשפט, שיפעלו במקרה של הפרות חוק רבות, שיצריכו פעילות שיפוטית מוגברת עקב יישום תוכנית ההתנתקות.

התכנית הוצגה בפגישה שנערכה ביוזמת מנהל בתי המשפט, השופט בועז אוקון, עם ראשי ועדת בתי משפט והפורום הפלילי של הלשכה, בכירים בהנהלת בתי המשפט ונציגות מהסניגוריה הציבורית.

 

על פי היוזמה בתי המשפט שיוקמו כשלוחות של בתי משפט שלום קיימים, לא יהיו בשטחים של מתקן מעצר ויהיו באחריות מלאה של משמר בתי המשפט. תשמר פומביות מלאה של הדיונים ויהיו חדרים שיאפשרו מפגש בין עורכי דין לבין לקוחותיהם, חניה לעורכי הדין ותנאים נאותים לקיום דיונים (אולמות, מזכירויות וכו'). נציגי הלשכה וידאו בדיון שזכויות החשודים או הנאשמים ישמרו במלואן.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון