הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ליו"ר המועצה הארצית: "הניסיון למנות נציג לוועדה הממליצה על מינוי היועמ"ש מהווה מחטף פוליטי ומנהל לא תקין"

15.03.2015

דוברות הלשכה

במכתבו מציין עו"ד ברזילי כי "הכללתו של סעיף זה בסדר היום, כפי שנעשתה, מעוררת תמיהות רבות, אינה מתיישבת עם כללי מינהל תקין, לקויה מבחינה ציבורית ונודף ממנה, למרבה הצער, ריחו של ניסיון לביצוע מחטף פסול עוד לפני הבחירות למוסדות הלשכה".

בישיבת המועצה הארצית שהתקיימה אמש (ב') הוחלט לדחות את ההצבעה לבחירת נציג מטעם הלשכה לוועדה הממליצה על מינוי היועץ המשפטי לממשלה. זאת בעקבות פנייתו של ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, ליו"ר המועצה הארצית, עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי, בדרישה לא להעלות להצבעה את נושא בחירת נציג הלשכה לוועדה הממליצה על מינוי היועמ"ש. לדברי ראש הלשכה, "הניסיון למנות נציג לוועדה הממליצה על מינוי היועמ"ש מהווה מחטף פוליטי ומנהל לא תקין". כמו כן, ביקש ראש הלשכה לא לדון בו כלל עד תום הקדנציה הנוכחית.

 

במכתב שהעביר ליו"ר המועצה הארצית טרם הישיבה, ציין עו"ד ברזילי כי "הכללתו של סעיף זה בסדר היום, כפי שנעשתה, מעוררת תמיהות רבות, אינה מתיישבת עם כללי מינהל תקין, לקויה מבחינה ציבורית ונודף ממנה, למרבה הצער, ריחו של ניסיון לביצוע מחטף פסול עוד לפני הבחירות למוסדות הלשכה".

 

עו"ד ברזילי מסביר כי "להווי ידוע כי היועץ המשפטי המכהן עתיד לפרוש מתפקידו רק בעוד כשנה, בחודש פברואר 2016. יתר על כן, יתר חברי הוועדה הממליצה טרם נבחרו, והם צפויים להיבחר רק בעוד כחצי שנה. זאת ועוד. כיום אין במדינת ישראל שר משפטים מכהן, ועל כן, ממילא אין לוועדה בפנימי להביא את המלצותיה".

 

עוד הוסיף עו"ד ברזילי במכתבו: "אם נצרף לאמור לעיל את העובדה כי אנו מצויים כשלושה חודשים בלבד לפני תום הקדנציה הנוכחית של מוסדות הלשכה ומועד הבחירות אליהם, הרי הדבר מעורר יותר מחשש סביר, כי לא שיקולים ענייניים הנחו את העלאתו של סעיף זה לסדר היום, באופן שבו הועלה, ובדחיפות התמוהה בנסיבות העניין שבה נעשה הדבר" (מצ"ב המכתב המלא).

 

להלן תגובת יו"ר המועצה הארצית, עו"ד חוה קלמפרר מרצקי:

 

"המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בוחרת את נציגה לוועדה לאיתור יועץ משפטי לממשלה מידי שלוש שנים. עם סיום כהונתו של עו"ד אייל רוזובסקי בתפקיד האמור, התעורר הצורך למנות נציג של המועצה במקומו. חברי המועצה מודעים לנושא, שנדון בין חבריה כבר חודשים ארוכים ומתוכנן לעלות להצבעה בישיבה הקרובה. מצב בו אין ללשכה חבר בוועדה זו אינו תקין מנהלית, וזאת בכל זמן נתון.

 

נציגי הלשכה בוועדת האיתור אמורים לייצג את הלשכה ולהכיר מקרוב את פעילותה ועמדותיה. גם לכן, סביר כי נציג הלשכה יהא פעיל במוסדותיה. מכל מקום, כל חבר מועצה יכול להציע כל מועמד לתפקיד במהלך ישיבת המועצה ואין מדובר בפניה לציבור להצגת מועמדויות, אלא בהעלאת מועמדויות על ידי חברי המועצה בלבד (כמו בהתייחס לכל מינוי בלשכה, למעט לוועדות הסטטוטוריות העוסקות בבחירת שופטים, דיינים וקאדים). לא זו בלבד שאין מניעה כי המועצה תבחר בישיבתה הקרובה את נציגה לוועדת האיתור, אלא אף מוטל על המועצה לעשות כן, ולסיים את הטיפול בעניינים התלויים ועומדים בפניה, לרבות בחירת נציגה לוועדת האיתור. מובן שהמועצה סוברנית גם להחליט אחרת".

 

 

 

קובץ להורדה
president_letter_to_chairperson_of_council_march_2015.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון