הודעות דוברות הלשכה

הבהרות בנוגע להכללת יום הבחירות בעשרת ימי ראיונות ההתמחות

15.03.2015

דוברות הלשכה

בין השאר, הלשכה מצפה שכל המשרדים המראיינים יכבדו את יום השבתון ולא יקיימו ראיונות ביום הבחירות, ובוודאי שעליהם להיעתר לכל בקשה של סטודנט לדחות ראיון ליום שאיננו יום שבתון, ולכבד את השבתון הנועד לאפשר לכל אזרח להצביע.

אמצעי תקשורת פנו ללשכה להבהרות הכללת יום הבחירות - שהוא שבתון על פי חוק - עשרת ימי הראיונות על פי הכללים והוראת השעה שאושרה זה לא מכבר. יו"ר ועדת ההתמחות, עו"ד אורן פרסקי, הבהיר את הנקודות הבאות הראויות לתשומת לב למשרדים המקיימים ראיונות החל מיום 15.3.15:

  1. הוראת השעה קבעה פרק זמן של עשרה ימים כדי לקיים ראיונות כאשר נכלל גם שבת וגם יום הבחירות. הלשכה נקבה בעשרה ימים כדי שיהיה הספק לקיים ראיונות בלי לחץ ובלי לקיימם בימי שבתון.

  2. משהעבירה הלשכה את הוראת השעה והקציבה עשרה ימים לראיונות, שוב אין סיבה ולחץ לגבי פניית מועדים לראיונות. אין יותר חשיבות מי מתראיין קודם ומי מתראיין אחר כך, כי ממילא אי אפשר לתת או לדרוש תשובות עד לתום עשרת הימים כולם.

  3. הלשכה מצפה שכל המשרדים המראיינים יכבדו את יום השבתון ולא יקיימו ראיונות ביום הבחירות, ובוודאי שעליהם להיעתר לכל בקשה של סטודנט לדחות ראיון ליום שאיננו יום שבתון, ולכבד את השבתון הנועד לאפשר לכל אזרח להצביע.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון