הודעות דוברות הלשכה

ראש הממשלה בתוקף תפקידו כמ"מ שר המשפטים אישר את הוראת השעה המסדירה את הליך ראיונות המועמדים להתמחות

02.03.2015

דוברות הלשכה

הכללים החדשים מסדירים כשל שוק משני שנוצר בעקבות הכללים הקודמים – ועתה לא יוכל מאמן לדרוש ממועמד להתמחות התחייבות להתמחות אצלו לפני תום תקופת הראיונות, כך שהמועמד יוכל לקיים ראיונות במספר מקומות בטרם יצטרך להכריע היכן יתמחה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתוקף תפקידו כממלא מקום שר המשפטים, אישר ביום 26.2.15 את הוראת השעה המסדירה את הליך ראיונות המועמדים להתמחות, שהוצעה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

 

המועד הראשון לעריכת הראיונות לא השתנה ונותר 15.3.15. לפי הוראת השעה תיאסר מתן תשובה חיובית למועמד להתמחות לפני המועד הראשון לקבלת התמחות, 25.3.15 של שנת הלימודים השלישית בשעה 08:00. כמו כן, לא יקבל המאמן תשובה חיובית ממועמד, ומועמד לא ייתן תשובה חיובית לפני מועד זה. בתום תקופת הראיונות יפעלו הצדדים עפ"י שיקול דעתם.

 

פרק הזמן שנקבע לתקופת הראיונות עומד על 10 ימים, מתוך חשיבה שבתקופה זו של השנה עשוי לחול מי מחגי הדתות השונות, וכן סוף שבוע אחד לפחות, שבו ימי המנוחה נעים בין שישי לראשון. בפרק זמן של 10 ימים "ברוטו" יימצאו די ימי חול לביצוע ראיונות העונים על צרכי כל המגזרים.

 

הכללים החדשים מסדירים כשל שוק משני שנוצר בעקבות הכללים הקודמים – ועתה לא יוכל מאמן לדרוש ממועמד להתמחות התחייבות להתמחות אצלו לפני תום תקופת הראיונות, כך שהמועמד יוכל לקיים ראיונות במספר מקומות בטרם יצטרך להכריע היכן יתמחה.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מודה לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שמצא זמן בלוח זמנים כה עמוס וצפוף לאשר עניין זה החשוב למתמחים. אני חוזר ואומר, אין סיבה שהליך ראיונות המועמדים להתמחות יתנהל בצורה נמהרת ולעיתים פזיזה".

 

יו"ר המועצה הארצית, עו"ד חוה מרצקי: "ההסדר שבהוראת השעה הנו פתרון מידתי וראוי ומגלם בתוכו איזון בין האינטרסים של כל הצדדים – הן הסטודנטים המועמדים להתמחות והן המאמנים מכול המגזרים – הציבורי והפרטי כאחד. בתום שנה זו תבחן המועצה את התנהלות המאמנים והמתמחים, תשמע את עמדותיהם ותקבע הסדר קבוע לשנים הבאות".

 

להסבר מפורט ולנוסח הוראת השעה - לחץ/י כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון