ועדת שכר טרחה

תחומי עיסוק ודרכי פנייה

05.08.2020

ועדת שכר טרחה

ועדת שכר הטרחה היא ועדת וולנטרית שהקימה הלשכה ולה מספר תפקידים עיקריים:

  • בפנייה של לקוח לוועדה לפי סעיף 84 (ב) לחוק לשכת עורכי הדין, במקרים של שכר מותנה בתוצאות, אם נראה לדעת הוועדה שהשכר מופרז – קובעת הוועדה את השכר המתאים, וקביעתה מחייבת את עורך הדין.
  • הוועדה מחווה דעתה לפי סעיף 89 לחוק לשכת עורכי הדין בכל שאלה בדבר שכר טרחתו של עורך דין, אם נדרשה לכך על ידי גוף שיפוטי או מעין שיפוטי.
  • הוועדה דנה וממליצה על עדכון, שינוי או תיקון של התעריף המינימלי המומלץ.
  • הוועדה עונה לפניות המגיעות מלקוחות ועורכי דין בענייני שכר טרחה. הפניות נעשות בצורה של שאלות ו/או תלונות קונקרטיות.
  • הוועדה מציעה תגובות של הלשכה להצעות חוק שכלולים בהן ענייני שכר טרחת עורך-דין.
  • הוועדה יוזמת או נענית לפניות ראש הלשכה, להתערב ולהשפיע בקביעת שכר טרחה הולם לעורכי דין המייצגים רשויות או גופים ממשלתיים ואחרים.

החלטות עקרוניות של ועדת שכר הטרחה מתפרסמות בגיליונות "אתיקה מקצועית".

 

פרטי ההתקשרות עם ועדת שכר הטרחה בטלפון: 1599-500-606, בפקס: 03-6918696, בדוא"ל: adi@israelbar.org.il  ובכתובת: דניאל פריש 10 תל אביב 6473111.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון