הודעות דוברות הלשכה

יו"ר ועדת הבחירות לשעבר השופט בדימוס מצא קורא לתקן את חוק התעמולה ולהתאימו לעידן הרשתות החברתיות

28.01.2015

דוברות הלשכה

לדברי השופט מצא האיסור המונע מן המועמדים להשתמש בשידורי הרדיו והטלוויזיה לתעמולת בחירות מגביל את חופש הביטוי הפוליטי של מועמדים ופוליטיקאים ברדיו ובטלוויזיה, וכפועל יוצא מגביל גם את חופש הביטוי של ציבור הבוחרים.

על רקע הקריאות לשינוי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) קורא יו"ר ועדת הבחירות לשעבר, שופט בית המשפט העליון בדימוס אליהו מצא, לעדכן כמה מהאיסורים האנכרוניסטיים, כהגדרתו, המצויים בחוק, וחולק חוויות מניסיונו: "במערכת הבחירות לכנסת ה־15 החלטתי, למורת רוחם של כמה מראשי מטות המפלגות, לאסור את השימוש בדמויות חיילים וילדים בסרטוני התעמולה".

 

במאמר לכתב העת "עורך הדין" של לשכת עורכי הדין, מסביר שופט העליון בדימוס, אליהו מצא, כי לכמה מן האיסורים יש תכלית ברוריה וראויה, כגון האיסור להשתמש לרעה בכספים ובנכסים של הציבור וכן האיסור להשתמש באמצעים המכוונים לשחד את הבוחר או לשבש את דעתו, אם בהענקת טובות הנאה (ארגון טיולים, מסיבות ומופעי בידור) ואם בשימוש בקמעות, סגולות וברכות למיניהן.

 

השופט מצא: מגבלות אחרות הקבועות בחוק נוגעות לשילוט חוצות ולמודעות בעיתונות הכתובה. מאז קביעתן של מגבלות אלה, שהיו יפות לזמני חקיקתן, חלפו שנים רבות. הנסיבות השתנו ללא הכר ולמגבלות (רובן ככולן), שנהפכו אנכרוניסטיות, אין עוד כל טעם סביר. במגבלות על גודל שלטי החוצות וכן על גודל הפרסום בעיתונות המודפסת ועל תכיפותו אין עוד טעם ממשי. ודומני כי היה אפשר להסתפק באיסורים על שימוש במודעות דביקות שלא על גבי לוחות המודעות או במקומות המיועדים לכך, וביחס לשלטים אחרים די היה בחיוב הרשימות במתן ערובות כספיות להבטחת סילוק השלטים עד לערב יום הבחירות.

 

איסור חוקי אנכרוניסטי נוסף מונע מן המועמדים לבחירה להשתמש בשידורי הרדיו והטלוויזיה הרגילים למטרות תעמולה ב־60 הימים הקודמים למועד הבחירות. האיסור המונע מן המועמדים להשתמש בשידורי הרדיו והטלוויזיה לתעמולת בחירות מגביל את חופש הביטוי הפוליטי של מועמדים ופוליטיקאים ברדיו ובטלוויזיה, וכפועל יוצא מגביל גם את חופש הביטוי של ציבור הבוחרים. לבוחרים יש עניין לשמוע את עמדות המועמדים בנושאים השנויים במחלוקת; לא כסיסמאות המדוקלמות מפי עסקנים ופרזנטורים בשידורי התעמולה המוסדרים אלא בזמן אמת, כשיידרשו בשידור חי, ואם אפשר בעימות ישיר זה עם זה, לעסוק בשאלות המטרידות את הציבור.

 

ב־14 הימים שלפני הבחירות נדרש השופט, מדי יום ביומו, לבדוק ולאשר (או לפסול) את תשדירי התעמולה ואת סרטוני התעמולה המוגשים על ידי הרשימות לשידור ברדיו ובטלוויזיה. בהחלטותיו לפסול תשדיר או סרט תעמולה עשוי השופט להידרש גם להכרעות נורמטיביות. כך למשל במערכת הבחירות לכנסת ה־15 החלטתי, למורת רוחם של כמה מראשי מטות המפלגות, לאסור את השימוש בדמויות חיילים וילדים בסרטוני התעמולה. גם את ניסיונה של אחת המפלגות לנכס לעצמה את השכול כאמצעי תעמולה פסלתי כבלתי ראוי. במסגרת תיקוניה לחוק דרכי התעמולה, שיזמה הכנסת החדשה על פי המלצותיי, עוגנו האיסורים הללו בחוק.

 

אי תלותם של חברי הוועדה המרכזית מועמדת במבחן קשה כאשר הם נדרשים להכריע בבקשה לפסילתם מהשתתפות בבחירות של רשימה או מועמד, על פי אחת העילות הקבועות בסעיף 7א לחוק־יסוד: הכנסת. בקשות מסוג זה מוגשות לרוב ביוזמת סיעה או סיעות בכנסת היוצאת, ממניעים שיסודם ביריבות פוליטית. הליכי פסילה של רשימות ומועמדים שעמדו לביקורתו של בית המשפט המחישו את הקושי של חברי ועדת הבחירות המרכזית להשתחרר מתלותם הפוליטית כשהם נדרשים לקבל החלטה בנושאים אלה. בפסק דין שניתן ערב הבחירות לכנסת במצב החוקי הקיים יש לשופט תפקיד מרכזי בדיוני מליאת הוועדה בבקשות לפסילת רשימות ומועמדים: עליו להנחות את נציגי הסיעות בוועדה בדבר העילות החוקיות לפסילה ולשכנעם להימנע מקבלת החלטות המונעות מאינטרסים של יריבות פוליטית.

 

הכתבה המלאה מופיעה בגיליון 26 של כתב העת "עורך הדין"

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון