הודעות ועדכונים

משולחנה של ועדת האתיקה: הנחיות בעניין שילוט של משרדי עורכי דין

14.01.2015

עו"ד אנדריאה דיאמנט קופייקין, ממונה על ועדות – מחלקת האתיקה

ועדת האתיקה הארצית דנה בהצעה משותפת של ועדת פרסומת וועדת רביזיה בכללי האתיקה לגיבוש הנחיות בעניין שילוט משרדים של עורכי דין. הוועדה מבקשת להביא לידיעת ציבור עורכי הדין, את נוסח ההנחיות המחייבות.

להלן ההנחיות בעניין שילוט משרדי עורכי דין:

  1. שלט משרד עורכי דין מטרתו הכוונה ולא פרסום.
  2. חל איסור להציב שלט של משרד עורכי דין על גג הבניין בו נמצא משרד עורכי הדין.
  3. מותר להציב שלט של משרד עורכי דין צמוד לכניסה לבניין בו נמצא המשרד, במבואת הבניין ובכניסה למשרד עצמו.
  4. שלט המשרד יואר בתאורה קבועה ולא מהבהבת. 
  5. אותיות שלט המשרד תהיינה בצבע אחד.
  6. שלטים חריגים בגודלם עלולים להוות עבירה אתית, אך אם נמצא משרד עורכי הדין בבניין משרדים שבו שוכרים או בעלים נוספים וגודל השילוט בבניין מוכתב על ידי הנהלת בניין, יהיה גודל השילוט על-פי המוכתב  באותו בניין.
  7. ככל שיש צורך בשלט הכוונה נוסף בתוך בניין המשרדים או מחוצה לו, יהיה השלט בגודל סביר, וייכללו בו רק שם משרד עורכי הדין וחץ הכוונה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון