הודעות דוברות הלשכה

המותר והאסור לעורכי דין בפעילות ברשתות החברתיות באינטרנט

12.01.2015

דוברות הלשכה

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין הוציאה אתמול גילוי דעת הקובע את המותר והאסור לעורכי דין בפעילות ברשתות החברתיות באינטרנט. מטרתו של גילוי הדעת הינה להסדיר את הפעילות והשימוש של עורכי הדין ברשתות אלו, היות שהתחום פרוץ כיום לחלוטין.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך על החלטתה של ועדת האתיקה הארצית להוציא גילוי דעת המסדיר את פעילות עורכי הדין ברשתות החברתיות. גילוי דעת זה יאפשר לעורכי דין לפעול ברשתות אלו באופן ראוי וחופשי מבעבר, תוך שמירה על כללי האתיקה ומבלי לפגוע בטוהר המקצוע"

 

ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין הוציאה אתמול גילוי דעת הקובע את המותר והאסור לעורכי דין בפעילות ברשתות החברתיות באינטרנט. מטרתו של גילוי הדעת הינה להסדיר את הפעילות והשימוש של עורכי הדין ברשתות אלו, היות שהתחום פרוץ כיום לחלוטין.

 

בין השאר קבעה הוועדה כי עורכי הדין יימנעו מפרסום תוכן המערב תוכן מקצועי ושאינו מקצועי העלול ליצור הטעיה, שידול אסור, פגיעה בכבוד המקצוע או הפרה אחרת של כללי האתיקה המקצועית. עוד קבעה הוועדה כי הדף או החשבון של עורך הדין ברשת החברתית, יכול לכלול את כל הפרטים המותרים לפרסום באמצעות האינטרנט.

 

זאת ועוד, הוועדה קבעה כי עורך דין לא יתבטא באופן הפוגע בכבוד המקצוע, או באופן החורג מהוראות כל דין. בכלל האמור, עורך דין לא יעשה שימוש במידע (כגון תמונות) אם יש בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע, או לפגוע בחובותיו של עורך הדין (כגון, אך לא רק, חיסיון עורך דין-לקוח).

 

לפי גילוי הדעת לא ייכללו בדף או בחשבון של עורך הדין כל דברי שבח עצמיים, דברים מטעים או דברים שיש בהם משום שידול. הוועדה קבעה כי עורך דין רשאי להביא לידיעת חבריו ברשתות החברתיות ידיעות משפטיות, לרבות ידיעות אודות פסקי דין ומאמרים, בין אם נטל בהם חלק, ובין אם לאו. עם זאת, במקרה בו ההתבטאות מביעה את נכונות עורך הדין לקבל על עצמו עבודה או להציע את שירותיו, הוא יזהה את עצמו כעורך דין. בנוסף, על התבטאות כאמור לעמוד בכללי הפרסומת.     

 

עוד קבעה הוועדה כי עורך דין המבקש לפרסם עצמו ברשת חברתית בתשלום, יפעל על מנת שהפרסום יעשה בצורה המזהה באופן ברור כי מדובר בפרסומת, ובין היתר, תוך הדגשת המילה "פרסומת" מעל הפרסום, או מילה אחרת הנהוגה כברירת מחדל באותה רשת חברתית (כגון: "חסות" "sponserd" "מודעה" "פוסט ממומן" "פוסט מקודם" וכיוב'), ובהתאם לגופן ולצורה שמאפשרת אותה רשת חברתית.

 

עוד הוחלט כי עורכי דין המשתמשים ברשתות חברתיות כדי לתקשר עם לקוחותיהם ישתמשו בממשקי הרשתות המאפשרים שיח בין שני אנשים בלבד, תוך שמירה והקפדה שתוכן השיחה לא יפורסם על גבי ממשקים המאפשרים צפייה בו על ידי ציבור משתמשים.

 

לחוות הדעת המלאה - לחץ/י כאן

 

 

 

קובץ להורדה
social_networks_activity_jan_2015.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון