הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תצטרף להליך נגד הבקשה שלא להחיל חיסיון עורך דין-לקוח בענין זוזיאשוילי

06.04.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף להליך המתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד יצחק זוזיאשוילי, החשוד ברצח השופט עדי אזר ז"ל, ותטען שעל שיחותיו עם פרקליטו חל חיסיון.

הלשכה תציג עמדה עקרונית. לדעתה החיסיון מהווה רכיב מרכזי למימושה של זכות הייצוג, שהיא זכות יסוד ותשתית חיונית לזכויות יסוד, ולכן, יש לפרשה בהרחבה ולא בצמצום. החיסיון חל גם אם דברים הועברו באמצעות אדם שלישי בנסיבות שהצריכו או הצדיקו זאת.

 

אמנם, גורסת הלשכה, אין חיסיון כאשר עו"ד נוטל חלק לגבי מעשה פלילי עתידי, אך זאת יש להוכיח בראיות עצמאיות ולא באמצעות חקירת עוה"ד בהתעלם מהחיסיון.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון