הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה מברך על פסיקת בית הדין לעבודה לפיה אסור להנהלת בתי המשפט לפטר את העוזרים המשפטיים רק בשל משך העסקתם

04.01.2015

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מדובר בהחלטה צודקת והגיונית. התנהלות הנהלת בתי המשפט בכל הסוגיה של העוזרים המשפטיים לא מובנת ולא מוצדקת, ואני שמח שבית הדין האזורי שם לזה קץ. נמשיך לעמוד לצידם של העוזרים המשפטיים במאבקם הצודק לשיפור תנאי העסקתם".

כזכור, עוד בחודש אפריל החליט הוועד המרכזי כי הוא תומך במאבק המקצועי של העוזרים המשפטיים לתשלום מלא עבור כל שעות עבודתם. הלשכה סבורה כי העסקה מרובה בשעות נוספות של עוזרים משפטיים לרבות בימי שישי ושבת ללא תשלום על ידי הנהלת בתי המשפט אינה עולה בקנה אחד עם הוראת החוק, ואינה הולמת את אופי התפקיד והמהות שהעוזר המשפטי מבצע.

 

ואכן, בפסק דינו מיום 1.1.15 (ס"ק 1054-11-13), קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כי אסור לפטר עוזרים משפטיים רק בשל משך תקופה העסקתם וכי יש לבטל את מגבלת השנים בחוזה העסקתם.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מדובר בהחלטה צודקת והגיונית. התנהלות הנהלת בתי המשפט בכל הסוגיה של העוזרים המשפטיים לא מובנת ולא מוצדקת, ואני שמח שבית הדין האזורי שם לזה קץ. נמשיך לעמוד לצידם של העוזרים המשפטיים במאבקם הצודק לשיפור תנאי העסקתם".
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון