הודעות דוברות הלשכה

דו"ח בקורת רשמי של הלשכה: בשל ליקויים חמורים, יש להקפיא לאלתר את השימוש במערכת הטלפונים החדשה "שחף" בכלא איילון

24.12.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "המבקרים הרשמיים מטעם הלשכה ערכו ביקורת מקיפה ויסודית בנוגע להקמת פרויקט ’שחף’ – מערכת הטלפונים החדשה בשב"ס. אני סבור שיש ליתן את הדעת לממצאיה ולמסקנותיה, למען שמירה על זכויות אדם ושלטון החוק".

בדו"ח ביקורת רשמית שערכו המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין, עולה כי יש להקפיא לאלתר את השימוש במערכת הטלפונים "שחף" לאור תקלות וליקויים חמורים במערכת, וזאת לצורך הטמעתה במתקני שב"ס, הדרכת הגורמים הממונים, מתן הסבר לאסירים ותיקון התקלות המתמשכות והמרובות. דו"ח הביקורת עוסק בעיקרו באופן תפעול מערכת "שחף" בכלא איילון. בין היתר, עולה מהדו"ח כי נלקחו מאסירים דגימות קול מבלי שהאחרונים נתנו הסכמתם לכך וזאת בניגוד להצהרות נציגי השב"ס בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת.

 

לשכת עורכי הדין ערכה את הביקורת באמצעות המבקרים הרשמיים מטעמה על בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל, עו"ד שירית בכר ועו"ד ארז אבוהב, ובמינוי של השר לביטחון פנים. המבקרים קיימו ביקורת מדגמית בחלק מאגפי הכליאה לצורך בחינת יישום נוהל הפעלת פרויקט "שחף", וכן התקיימו שיחות עם אסירים במתקן שהלינו בפניהם על התקלות החמורות במערכת החדשה.

 

במסגרת הביקור הרשמי עלו ממצאים, כי נוהל שב"ס לתפעול המערכת לא הוצג כלל בפני האסירים ואין הם מודעים לקיומו ולא חתמו עליו. עוד נמצא, כי התחייבויות נציגי שב"ס לפיהם ישלח מכתב פרטני לאסירים (שכבר נחתם קולם בטרם הדבר אושר בחקיקה) לא קוימו.

 

לפי הממצאים העולים מהדו"ח, מערכת "שחף" אינה בשלה לשימוש בלעדי ואם לשימוש בכלל. מערכת הזיהוי הקולי מרובה בתקלות ואף הושבתה למשך מספר ימים בשל נפילת הקווים. מרבית מהאסירים טרם קיבלו כרטיסי קרבה וחלקם אינם יודעים כלל את שימושו של כרטיס הקרבה.

 

קובץ להורדה
ayalon_prison_telephone_directory_report_2014.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון