הודעות ועדכונים

בעלי תג נכה פטורים מתשלום על חניה במשרדי ממשלה

24.12.2014

צוות מחוז חיפה

                                                                    

                                                                  לשכת עורכי הדין

                                                                                   ועד מחוז חיפה   

 

 

בעלי תג נכה פטורים  מתשלום על חניה במשרדי ממשלה

 

"לפי חוק חניה לנכים התשנד – 1993 ובהתאם, לפי נוהל של החש"כל נקבע כי יש לאפשר לבעלי תג נכה פטור מתשלום על חניה במשרדי ממשלה.

במאי 2012 פנתה לנציבות עורכת הדין דינה רוב בעלת נכות פיזית וטענה כי בהיכל המשפט בחיפה לא מקיימים את הנוהל והחוק הנזכרים  לעיל.

פרשנות החוק על ידי הנציבות היא שעורך דין המגיע לבית המשפט, מקום עבודתו, אכן מקבל שירות במהלך עבודתו (מזכירות, גורמי שיפוט וכו'). למעשה, ניתן לומר גם שהוא נותן שירות. נובע מכך שיש לאכוף את החוק ולקיים את הנוהל גם לגבי עורכי דין בעלי נכות פיזית.

פרשנות זו גם מתיישבת עם חוות דעת משפטית שהזמין וועד המחוז בנושא.

נושא הנגישות של שירותים משפטיים יקר וחשוב בעיני וועד מחוז חיפה שכבר פעל מול בתי המשפט לביצוע התאמות נוספות. יו"ר ועד המחוז משבח בזאת את עו"ד דינה רוב על פעולתה זו, וקורא לכלל עורכי הדין אשר נתקלים בבעיות כלשהן להפנותן לטיפול ועזרת ועד המחוז.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון