הודעות ועדכונים

עדכוני אגרות ותשלומים בבתי המשפט - ינואר 2015

04.02.2015

צוות האתר

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2014, יעודכנו תעריפי אגרות ותשלומים שונים החל מיום 1 בינואר 2015.

להלן העדכונים שהועברו ללשכה על ידי הנהלת בתי המשפט*:

  • הודעת סדר הדין האזרחי (עדכון התוספת השניה), התשע"ה-2015 (שכר עדים) - יפורסם בהמשך
  • הודעת סדר הדין הפלילי (התאמת תשלומים לעדים), התשע"ה-2015 - יפורסם בהמשך
  • הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות (לפי צו בתי המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות), התשס"ח-2008) - יפורסם בהמשך

*העדכונים שלעיל הועברו על ידי הנהלת בתי המשפט בחתימתו של מנהל בתי המשפט אך בטרם פרסומם ברשומות. הלשכה ו/או הנהלת בתי המשפט אינן אחראיות לשגיאות או טעויות בעדכונים המצורפים והנוסח הקובע הוא כפי שפורסם/יפורסם ברשומות. את קובץ התקנות וילקוט הפרסומים הרשמיים, ניתן למצוא במדור רשומות באתר משרד המשפטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון